Hyppää sisältöön
Media

Palkkatasa-arvon saavuttaminen vaatii tehokkaampia keinoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2018 9.00
Tiedote 146

Selvitys palkka-avoimuudesta luovutettiin tänään 16.10. tasa-arvoasioista vastaavalle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

Selvityshenkilö, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvityksen mukaan ennen kaikkea yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa on parannettava. Tietoa tarvitaan, jotta työntekijä voisi havaita mahdollisen palkkasyrjinnän ja hakea oikeussuojaa. Jotta perusteettomat palkkaerot saataisiin esille, tulee myös tasa-arvolain palkkakartoitusta koskevia säännöksiä tarkentaa, toteaa Maarianvaara. Palkkakartoituksella selvitetään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti.

Selvityshenkilö korostaa, että palkka-avoimuutta tulee edistää erityisesti lainsäädännöllä. Näin voidaan ottaa huomioon tasapuolisesti työnantajien ja kaikkien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa henkilötietojen suoja. Työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen toimenpiteet täydentävät lainsäädäntöä.

Oikeus samaan palkkaan samasta ja samanarvoisesta työstä ja oikeus syrjimättömyyteen ovat perusoikeuksia. Palkkatietojen avoimuuden lisääminen on välttämätöntä perusoikeuden toteutumiselle. Muut perus- ja ihmisoikeudet eivät estä nykyistä laajempaa palkka-avoimuutta, korostaa professori Kevät Nousiainen.

Miten edetään?

Maarianvaaran perusteellinen selvitys tuo esiin palkka-avoimuuteen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Palkkasyrjintää on vaikea todentaa, jos käytettävissä ei ole riittäviä palkkatietoja, toteaa ministeri Annika Saarikko. Myös työpaikan palkkakartoitukset tehdään usein liian karkealla tasolla eivätkä henkilöstön edustajat saa riittäviä palkkatietoja palkkojen vertailuun.

Tehokkaampia keinoja tarvitaan, jotta sukupuolten palkkaeroja voidaan kaventaa. Palkka-avoimuus on tässä yksi keino. Maarianvaaran ansiokas työ ansaitsee konkreettista jatkoa.

”Aion kutsua koolle kolmikantaisen työryhmän tekemään esityksen niistä lainsäädännöllisistä muutoksista, joita palkka-avoimuuden vahvistaminen edellyttää. Työryhmän toimikausi mitoitetaan niin, että sen esitykset ovat käytettävissä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Työryhmä voi hyödyntää Jukka Maarianvaaran tekemää selvitystä, mutta se voi ottaa käsittelyynsä muitakin keinoja”, sanoo ministeri Saarikko.

Ministeri Saarikko nimitti Maarianvaaran selvitystehtävään huhtikuussa 2018.

Lisätietoja

selvityshenkilö tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, p. 0295 666831
oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori emerita Kevät Nousiainen (selvityksen lainsäädäntöä koskeva osio), p. 050 5202489
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustaja Satu Mäki-Lassila, p. 0295 163 110
projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63230

Sivun alkuun