Hoppa till innehåll
Media

Ny publikation om reformen av den sociala tryggheten beskriver förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 8.43
Nyhet

I en arbetsrapport om reformen av den sociala tryggheten, har det sammanställts information om förändringar i arbetslivet under detta århundrade för reformen. Rapporten ges ut den 7 april.

I en arbetsrapport om reformen av den sociala tryggheten, har det sammanställts information om förändringar i arbetslivet under detta århundrade för reformen. Rapporten ges ut den 7 april. 

”Som helhet har förändringarna i arbetslivet varit snarare små än radikala. Under utvecklingens gång har vi också sett positiva tendenser. Sysselsättningen har ökat också trots den svaga ekonomiska tillväxten, och bland 55-åriga har sysselsättningsgraden till och med ökat betydligt. Det har inte skett någon betydande splittring med avseende på karriärer och anställningsförhållanden. Yrkesstrukturen har blivit alltmer kompetensbetonad. 

En realistisk övergripande bild av arbetslivet stöder reformen av den sociala tryggheten både med hänsyn till tjänster och förmåner och med hänsyn till finansiering. När arbetslivet förändras framöver behövs det också en uppdatering av lägesbilden. Det är viktigt att beslutsfattarna identifierar alla de mekanismer via vilka förändringarna i arbetslivet och den sociala tryggheten sammanlänkas”, säger Tuomo Alasoini som skrivit arbetsrapporten.

Som oroväckande fenomen med tanke på den sociala tryggheten lyfter arbetsrapporten bland annat fram den i nordisk jämförelse ofördelaktigare befolkningsutvecklingen, utbildningsnivån som slutat öka samt upplevelsen av nedsatt arbetsförmåga och långa perioder av sjukfrånvaro hos unga och unga i medelåldern.

Publikationen behandlar ändringar i sysselsättnings- och arbetslöshetsgraderna, tiderna i arbetslivet, stabiliteten i och typen av anställningsförhållanden, utbildnings- och yrkesstrukturen, arbetsförmågan, sjukfrånvaron och arbetsoförmågan. 

Författarna till publikationen  ”Työelämän ja työmarkkinoiden muutos - Haasteita ja kehittämistarpeita sosiaaliturvan uudistamiselle” (Förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden – utmaningar och utvecklingsbehov i fråga om reformen av den sociala tryggheten) är Tuomo Alasoini (Arbetshälsoinstitutet), Matti Joensuu (Arbetshälsoinstitutet), Pirjo Juvonen-Posti (Arbetshälsoinstitutet), Noora Järnefelt (Pensionsskyddscentralen), Aart-Jan Riekhoff (Pensionsskyddscentralen), Pauliina Toivio (Arbetshälsoinstitutet) och Jarno Turunen (Arbetshälsoinstitutet).
 

Läs publikationen: 

Mer information:

Tuomo Alasoini, forskningsprofessor, [email protected] 
Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Essi Rentola, direktör, ordförande för sektionen för forskning och utvärdering, [email protected]

Tillbaka till toppen