Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvauudistuksen uusi julkaisu kuvaa työelämän ja työmarkkinoiden muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 8.43
Uutinen

Sosiaaliturvauudistuksen 7.4. julkaistuun työpaperiin on koottu uudistusta varten tietoa työelämän muutoksista tällä vuosisadalla.

”Työelämän muutokset ovat kokonaisuutena olleet pikemminkin vähittäisiä kuin radikaaleja. Mukaan mahtuu myös hyvin positiivisia suuntauksia. Työllisyysaste on ollut nousussa myös hitaan talouskasvun aikana, ja yli 55-vuotiaiden keskuudessa työllisyysasteen nousu on ollut jopa merkittävää. Merkittävää työurien ja työsuhteiden haurastumista ei ole tapahtunut. Ammattirakenne on muuttunut osaamispainotteiseen suuntaan. 

Realistinen kokonaiskuva työelämästä tukee sosiaaliturvan uudistamista sekä palvelujen ja etuuksien että rahoituksen näkökulmasta. Työelämän muuttuessa jatkossa tarvitaan myös tilannekuvan päivittämistä. Päätöksentekijöiden on tärkeä tunnistaa kaikki ne mekanismit, joiden kautta työelämän muutokset ja sosiaaliturva kytkeytyvät toisiinsa”, kertoo työpaperin kirjoittaja Tuomo Alasoini.

Sosiaaliturvan kannalta huolestuttavina ilmiöinä nousee esiin muun muassa muita Pohjoismaita epäedullisemmaksi ennakoitu väestökehitys, koulutustason nousun pysähtyminen sekä nuorten ja nuorten keski-ikäisten kokemukset työkyvyn alentumisesta ja pitkät sairauspoissaolojaksot.

Julkaisu käsittelee muutoksia työllisyys- ja työttömyysasteissa, työurien pituudessa, työsuhteiden vakaudessa ja luonteessa, koulutus- ja ammattirakenteessa, työkyvyssä, sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyydessä. 

Julkaisun ”Työelämän ja työmarkkinoiden muutos - Haasteita ja kehittämistarpeita sosiaaliturvan uudistamiselle” kirjoittajia ovat Tuomo Alasoini (TTL), Matti Joensuu (TTL), Pirjo Juvonen-Posti (TTL), Noora Järnefelt (ETK), Aart-Jan Riekhoff (ETK), Pauliina Toivio (TTL) ja Jarno Turunen (TTL).

Lue julkaisu:

Lisätietoja:

tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, [email protected] 
sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
johtaja, tutkimus- ja arviointijaoston puheenjohtaja Essi Rentola, [email protected]

Sivun alkuun