Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagutkastet på remiss: Vasa sjukvårdsdistrikt blir skyldigt att ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt

Social- och hälsovårdsministeriet
3.7.2019 16.05
Nyhet

Hälso- och sjukvårdslagen ska ändras så att Vasa sjukvårdsdistrikt blir skyldigt att i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikts skyldighet att ordna jourtjänster på finska och svenska slopas som obehövlig. De nuvarande tolv andra enheterna för omfattande jour dygnet runt ska enligt förslaget fortsätta sin verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttrande om det bifogade utkastet till regeringsproposition senast den 16 augusti 2019. Avsikten är att en regeringspropositionen lämnas till riksdagen i höst. Ändringen avses träda i kraft vid ingången av 2020. 

Joursystemet inom hälso- och sjukvården ändrades vid ingången av 2017. Joursystemet ändrades så att tolv sjukvårdsdistrikt blev skyldiga att i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Enligt statsrådets förordning ska det i en enhet för omfattande jour dygnet runt finnas förutsättningar och kompetens för brådskande vård och jour inom specialiteterna.

Vid Vasa centralsjukhus finns jour dygnet runt inom många specialområden. Jourberedskapen vid centralsjukhuset motsvarar till stor del den jourberedskap som förordningarna kräver av sjukhus med omfattande jour. Av de specialområden som förordningen förutsätter saknar sjukhuset för tillfället omfattande jour dygnet runt inom specialområdet neurologi, och dessutom behöver jouren inom mun- och tandvård kompletteras.

Det behövs en miljon euro för utvidgandet av jourverksamheten vid Vasa centralsjukhus. Det är meningen att summan delas ut till kommunerna som statsandel för ordnandet av basservice.

Ytterligare information

Regeringsråd Anne Ilkka, tfn 0295 163 384

Medicinalråd Timo Keistinen, tfn 0295 163 385

Tillbaka till toppen