Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Studerandehälsovården ska organiseras som en sammanhängande funktionell helhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2018 16.27
Nyhet

Tjänsterna inom studerandehälsovården för studerande i gymnasier och yrkesutbildning har i flera utredningar konstaterats vara splittrade och bristfälliga. Social- och hälsovårdsministeriet vill med en kommuninfo klargöra vilka rättigheter i synnerhet studerande på andra stadiet har när det gäller studerandehälsovårdens tjänster.

Kommunerna ska ordna tjänsterna även för studerande på andra stadiet som en funktionell helhet, i vilken ingår både förebyggande och vårdande hälso- och sjukvårdstjänster på basnivå.

De flesta av ungdomarna klarar sig bra eller ganska bra, men en del av dem har allvarliga problem med livskompetensen. Om servicesystemet är oenhetligt försvårar det ungdomarnas uppsökande av och engagemang i vården. I synnerhet problem med den psykiska hälsan är utmärkande för denna ålder. En del av problemen hör till åldern, men hos många som lider av psykisk ohälsa i vuxen ålder har problemen fått sin början under ungdomsåren. Det är mycket viktigt att kommunerna och i fortsättningen landskapen sörjer för att behandlingen av psykisk ohälsa hos studerande sker som en del av studerandehälsovården.

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna studerandehälsovården för studerande på andra stadiet till landskapet. Ansvaret för att ordna kurators- och psykologtjänster inom elevhälsan för gymnasierna och yrkesutbildningen hör fortfarande till den kommun där läroanstalten ligger. Detta förutsätter ett fungerande samarbete mellan studerandehälsovården och elevhälsan.

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389

Ritva Partinen, överinspektör, tfn 0295 163 330

Ritva Halila, överläkare, tfn 0295 163 420

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384

Mer om ämnet på vår webbplats

Studerandehälsovård

Tillbaka till toppen