Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Nya rekommendationer för användningen av D-vitaminpreparat för barn under 1 år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2018 9.42
Nyhet

Statens näringsdelegation har gjort ändringar i rekommendationen om intaget av D-vitaminpreparat för barn under 1 år. Social- och hälsovårdsministeriet ger i Kommuninfo kommunerna anvisningar för att rådgivningarna ska kunna ge råd till gravida eller ammande kvinnor och barnfamiljer om de nya rekommendationerna.

Det rekommenderade intaget av D-vitaminpreparat för helammade barn och barn som får mindre än 500 ml modersmjölksersättning och tillskottsnäring per dygn kvarstår oförändrat på 10 µg/dygn. För barn med ett intag av modersmjölksersättning eller tillskottsnäring på 500–800 ml/dygn är rekommendationen för intag av D-vitaminpreparat 6 µg/dygn. För barn som får mer än 800 ml modersmjölksersättning eller tillskottsnäring per dygn är det rekommenderade intaget av D-vitaminpreparat 2 µg/dygn.
 
Bakgrunden till de nya rekommendationerna är EU:s förordning, enligt vilken D-vitamininnehållet i modersmjölksersättning och tillskottsnäring höjs i Europa. Nya produkter med ett större D-vitamininnehåll än i dagsläget kommer till butikerna i Finland redan i början av oktober. Säkerhetsmarginalen för D-vitaminintaget hos spädbarn är liten. Därför bör man i användningen av D-vitaminpreparat i fortsättningen beakta den individuella mängd modersmjölksersättning eller tillskottsnäring ett barn intar.
 
Det är viktigt att rekommendationerna följs för att en baby som förtär rikligt med modersmjölksersättning eller tillskottsnäring lätt kan få för mycket D-vitamin, alltså att gränsvärdet för ett tryggt D-vitaminintag överskrids.
 
För andra personer än spädbarn ändras inte rekommendationen om intaget av D-vitaminpreparat.
 
Ytterligare information:
Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63328
Suvi Virtanen, professor, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tfn 02952 48729
Tillbaka till toppen