Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 10.09
Nyhet

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 172,59 euro per kalendermånad från och med 1.1.2022. Stöden stiger med 3,13 procent.

Underhållsbidragen stiger också med 3,13 procent. I kommuninfot uppdaterar social- och hälsovårdsministeriet de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn.

I enskilda ärenden som gäller underhållsbidrag kan mer information fås av barnatillsyningsmannen i den egna hemkommunen. Underhållsstödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten.

 

Tillbaka till toppen