Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd
Medborgarbrev om coronaviruset har skickats till hemmen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 15.36
Pressmeddelande

Ett medborgarbrev om coronaviruset har skickats ut till alla hem. Brevet kommer att delas ut till varje hem i Finland så att det är framme senast den 9 april 2020. Syftet med brevet är att säkerställa att varje medborgare får information om coronaviruset och om beredskapen för viruset.

”Genom att skicka ett brev till varje hem kan vi ge tillförlitlig information om coronaviruset och hur vi kan förhindra dess spridning. Brevet når också sådana personer som bor i Finland som inte själva söker information på webben eller följer med nyhetssändningar”, säger kommunikationschef Riikka Nurmi.

”Trots att det talas mycket om coronaviruset, finns det ett behov av tillförlitlig information. I brevet ges råd om hur man kan skydda sig mot smitta och hur man ska gå till väga om man blir sjuk. Dessutom ges anvisningar till personer över 70 år för vilka insjuknande i coronaviruset kan medföra större risker.”

Medborgarbrevet innehåller ett följebrev och tre separata tre anvisningar:

  • Skydda dig själv och dina närmaste från att smittas
  • Om du blir sjuk eller vårdar en sjuk närstående hemma
  • Instruktioner för personer över 70 år

Allt material i brevet finns både på finska och på svenska. I det brev som delas ut i sameområdet finns anvisningarna också på samiska.

Dessutom kommer medborgarbrevet att finnas på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (thl.fi/koronainfo) på ytterligare 16 språk samt som video på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Regeringen beslutade den 12 mars att skicka ut ett informationspaket till alla finländare som ett led i arbetet för att förhindra spridningen av coronaviruset. Brevet har utarbetats av Institutet för hälsa och välfärd tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Riikka Nurmi, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]

Tillbaka till toppen