Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår preciseringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 13.20
Pressmeddelande 34/2020

I förslaget betonas rätten för klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att få högklassig socialvård. Enligt förslaget ska innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte definieras i lag noggrannare än för närvarande. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska alltid ingå det stöd och den handledning som personen behöver. I aktiveringsplanen och den sektorsövergripande sysselsättningsplanen ska dessutom antecknas målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte samt vilket stöd och vilken handledning  den berörda personen ges under denna arbetsverksamhet.

Propositionen syftar till att precisera den gällande lagen och förtydliga klientens ställning och olika aktörers roll. Begreppen anordna och producera ska klargöras och i lagen görs vissa mindre preciseringar. Genom de preciseringar som görs i lagen vill man säkerställa att de mål som ställts för lagstiftningen uppnås bättre än i dagens läge.

"Detta är en liten men viktig reform när det gäller att stödja sysselsättningen. Stärkandet av delaktigheten och att stödja människor bör vara en central del av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, och det här bör genomföras bättre än för närvarande", konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte gäller personer som länge varit arbetslösa. I lagen föreskrivs om åtgärder som syftar till att förbättra människors förutsättningar att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Susanna Rahkonen, tfn 0295 163 215

Tillbaka till toppen