Hoppa till innehåll
Media

Berätta vad du tycker om penningspel på webbplatsen dinåsikt.fi

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 15.10 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 15.39
Pressmeddelande 326

Vid social- och hälsovårdsministeriet tillsattes våren 2021 en tjänstemannaarbetsgrupp med uppgift att bereda ett spelpolitiskt program. Som bakgrund till arbetet önskar vi nu medborgarnas åsikter om penningspelande i Finland samt om förebyggande och minskning av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till.

Medborgarnas åsikter utreds genom en webbenkät (på finska) som kan besvaras på webbplatsen dinåsikt.fi fram till den 30 november. Syftet med enkäten är att kartlägga medborgarnas tankar och åsikter om penningspelande i Finland samt om förebyggande av de skador som orsakas av penningspel. I enkäten ombeds medborgarna ta ställning till bland annat penningspelandet i det finländska samhället, anordnandet och övervakningen av penningspelsverksamheten samt de tjänster som erbjuder hjälp vid spelproblem. 

Det spelpolitiska programmet skapar riktlinjer för genomförandet av en penningspelspolitik som förebygger och minskar skador fram till 2030. Programmet fokuserar på det förebyggande arbetet, den penningspelsverksamhet som förebygger skador, styrningen och på säkerställandet av tjänster. Målet med det spelpolitiska programmet är att minska antalet problem som orsakas av penningspel och att stabilisera den nedåtgående trenden för skadeverkningarna.

Svara på enkäten:

Mer information:

Mari Pajula, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 040, [email protected]

Tillbaka till toppen