Stm.fi:n saavutettavuusseloste

Stm.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli verkkopalvelujen täytyy olla mahdollisimman helppokäyttöisiä mahdollisimman monelle.

Verkkosivuston saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio. Lisäksi havainnoimme itse palvelun saavutettavuutta muun muassa apuohjelmien avulla. Korjaamme jatkuvasti palvelussa havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Teknisessa saavutettavuudessa ilmeneviä saavutettavuuspuutteita

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia:

Otsikkotasot

Sivujen otsikkotasojen järjestys voi olla joillain verkkopalvelun sivuilla virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukuohjelmalla.

Joidenkin sivujen html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1).

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet

Sivuilla voi olla tekstiä sisältäviä kuvia tai muita kuin kuvituskuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Lomakkeen kentät

Lomakkeiden kenttien ohjelmallisessa tietojen keräämisessä on havaittu parannettavaa/korjattavaa. (WCAG 1.3.5)

Päävalikko

Verkkopalvelun päävalikon käyttäminen näppäimistöllä ei ole loogista. Valikko sisältää vääriä aria- ja rooli-määrityksiä. (WCAG 2.1.1)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla voi olla 23.9.2018 jälkeen julkaistuja sosiaali- ja terveysministeriön omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Niissä voi olla

 • visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
   
 • muotoiluja, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tyhjät rivinvaihdot ja otsikot, joita ei ole merkitty otsikkotasoin. (WCAG 1.3.1)
   
 • taulukkorakenteissa muotoiluja ja puutteita, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
   
 • alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 1.3.1)
   
 • metatiedoissa puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi puuttuvat otsikot (title) tai virheellisesti määritellyt kielet ja tekijätiedot. (WCAG 1.3.1)

Linkkien nimeäminen

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä, eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä.

Sivustolla voi olla kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla voi olla rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan parhaillaan keskitetysti sekä sivujen normaalin päivityksen yhteydessä.

Haitari-esitystapa

Joillakin sivuilla käytettävä niin sanottu haitari-esitystapa ei ole näppäimistöllä käytettävissä, ja joissakin haitareissa on puutteelliset tai väärät aria-attribuutit. 

Lisäksi visuaalinen ikoni tai muu elementti, joka ilmaisee haitarin olevan auki, toimii joissakin haitareissa väärin. (WCAG 2.1.1) Haitari-esitystavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sivuston sisältöä, jossa otsikkoa tai tekstiä klikkaamalla avautuu otsikon tai tekstin alapuolelle lisää tekstiä tai muuta sisältöä.

Ulkoasun muotoilu

Sisällön muotoilemiseen voi olla yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Upotukset

Sivustolla voi olla joitakin sosiaalisen median kanavista tai muualta tuotuja upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esimerkiksi valikoissa, sivutuksessa ja painikkeissa. (WCAG 1.4.3)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Päätösaineistot

Verkkosivuille julkaistaan päätöksentekojärjestelmästä PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä. Niiden rakenteet ovat osin puutteellisia.

Päätöksentekojärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa, ja uudistetun järjestelmän tuottama aineisto on saavutettavaa.

Julkaisut

Sivustolla on linkitetty PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka ovat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä (Hankeikkuna). Näissä toiminnoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukuohjelman käyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. 

Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä. 

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

 • palvelussa julkaistuja ulkopuolisten tahojen sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
 • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen.

Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esimerkiksi tekstitykset, vaihtoehtoiset tekstit).

Huom! Koronavirustilanteen takia olemme nopealla aikataululla tuottaneet vuoden 2020 jälkeen paljon lähinnä asiantuntijoille suunnattua materiaalia ja ohjeistusta, joka on julkaistu pdf-muodossa. Tämän materiaalin saavutettavuudessa olemme huomanneet puutteita. Pyydettäessä toimitamme materiaalin saavutettavassa muodossa.

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautteesi saavutettavuudesta palautelomakkeen kautta. Palaute ohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikköön.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected] 
puh. 0295 016 000 (vaihde)