Pressmeddelanden

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.38

Lindrigare behovsprövning vid arbetsmarknadsstöd

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 10.33

Social- och hälsovårdsministeriets budget för 2004

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 8.00

Principer för läkemedelspolitiken

SHM
Pressmeddelande 8.9.2003 6.33

Nya läkemedel som ersätts till fullo

SHM
Pressmeddelande 29.8.2003 11.54

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag

SHM
Pressmeddelande 1.8.2003 12.09

Alla sarsvarningar upph

SHM
Pressmeddelande 24.6.2003 11.49

Ny rekommendation om sars

SHM
Pressmeddelande 17.6.2003 9.59

Reserekommendation på grund av sars

SHM
Pressmeddelande 16.6.2003 10.56

Hela Taiwan på sars-listan

SHM
Pressmeddelande 23.5.2003 8.58

Finland rekommenderar i enlighet med WHO

SHM
Pressmeddelande 7.5.2003 8.54

SHM och FHI avråder från resor på grund av sars

SHM
Pressmeddelande 23.4.2003 8.57

Klientavgifterna för långvård ändras 1.4.2003

SHM
Pressmeddelande 13.3.2003 6.40

Statsbidrag för projekt inom social- och hälsovården

SHM
Pressmeddelande 10.3.2003 9.17

Goda erfarenheter av pensionssamarbetet inom EU

SHM
Pressmeddelande 24.1.2003 11.00

Samlade dokument om den europeiska alkoholpolitiken

SHM
Pressmeddelande 10.9.2002 6.30