Pressmeddelanden

APL-indexförhöjning för år 2004

SHM
Pressmeddelande 30.10.2003 13.04

Kartläggning av köer till substitutionsbehandling

SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 10.26

Årsrapport 2003 om narkotikasituationen i EU och Norge

SHM
Pressmeddelande 22.10.2003 6.56

Folkpensionsindexet för år 2004 fastställt

SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 8.34

Kemikaliriskerna tema för arbetsmiljöveckan

SHM
Pressmeddelande 20.10.2003 9.00

Närståendevården utvärderas

SHM
Pressmeddelande 13.10.2003 13.07

Regeringen vill minska alkoholens skadeverkningar

SHM
Pressmeddelande 9.10.2003 10.30

Längre jämkad arbetslöshetsförmån

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.38

Delegationen för rehabiliteringsärenden tillsatt

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.21

Statsrådet tryggar framtiden inom den sociala området

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 10.47

Riskerna med farliga ämnen i arbetet

SHM
Pressmeddelande 26.9.2003 12.00

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 25.9.2003 11.26

Projekt för tidigt ingripande premierades

SHM
Pressmeddelande 22.9.2003 6.00

Regeringen föreslår att servicesedlar tas i bruk

SHM
Pressmeddelande 18.9.2003 11.39

Vård åt 60 000 i vårdköerna

SHM
Pressmeddelande 18.9.2003 6.19

Barnbidraget stiger år 2004

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.57

Statsandelen till social- och hälsovården

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 12.51

Resurser för social- och hälsovården år 2004

SHM
Pressmeddelande 16.9.2003 11.40