Pressmeddelanden

Alkoholprogrammets partnerskapsavtal undertecknade
SHM
Pressmeddelande 26.2.2004 9.00
Lagändringar inom social- och hälsovården 1.1.2004
SHM
Pressmeddelande 31.12.2003 11.28
Riksomfattande handikapprådet 2004-2006
SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 13.00
Servicesedel tas i bruk inom hemservicen
SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 12.15
Förordningen om smittsamma sjukdomar ändrad
SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 11.37
Försök med screening av tarmcancer inleds år 2004
SHM
Pressmeddelande 19.12.2003 11.00
Lättare att sköta arbetspensionsärenden
SHM
Pressmeddelande 19.12.2003 9.00
Statsandelen till kommunerna höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.50
Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.33
Barnbidraget stiger år 2004
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.30
Rätten till partiell vårdpenning utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22
Rätten till partiell vårdpenning utvidgas
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30
Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30