Pressmeddelanden

Arbetslivsseminarium i Karleby

SHM
Pressmeddelande 4.9.2006 6.30

Mera flexibilitet i pappamånaden

SHM
Pressmeddelande 31.8.2006 10.30

Tuberkulosvaccination av nyfödda upphör

SHM
Pressmeddelande 23.8.2006 8.20

Barnombudsmannadelegationen inleder sin verksamhet

SHM
Pressmeddelande 17.8.2006 11.40

Två nya läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 17.8.2006 9.40

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 21.6.2006 11.57

Ny förordning om arbetarskydd för unga arbetstagare

SHM
Pressmeddelande 15.6.2006 11.30

Sjukförsäkringslagen ändras

SHM
Pressmeddelande 31.5.2006 12.10

Revideringen av narkotikalagstiftningen framskrider

SHM
Pressmeddelande 18.5.2006 11.50

Statsrådet gav en redogörelse om handikappolitiken

SHM
Pressmeddelande 11.5.2006 10.40

Propositionen till folkpensionslag återtas

SHM
Pressmeddelande 4.5.2006 11.00

Jukka Takala chef för Europeiska arbetsmiljöbyrån

SHM
Pressmeddelande 4.5.2006 5.40

Ny förordning minskar exponeringen för asbest

SHM
Pressmeddelande 27.4.2006 11.25

EU:s hälsoministrar samlas i Wien

SHM
Pressmeddelande 24.4.2006 7.00