Pressmeddelanden

I OECD:s rapport bedöms välfärden i Finland

MM SHM UKM
Pressmeddelande 9.6.2023 11.10

Visionen för barnskyddet lyfter fram utvecklingsbehoven

SHM
Pressmeddelande 16.5.2023 15.09

Statsunderstöd för pilotförsök med barnbudgetering

SHM
Pressmeddelande 4.5.2023 17.55