Utredning: Anlitandet av hyrd arbetskraft måste minska för att trygga verksamheten och ekonomin i välfärdsområdena

15.2.2024 11.16
SHM
-
Enligt nätverket för utredningen om anlitande av hyrd arbetskraft är det snabbt ökande anlitandet av hyrd arbetskraft en betydande risk för välfärdsområdenas verksamhet och finansiering. Välfärdsområdenas egna åtgärder är avgörande för att minska anlitandet av hyrd arbetskraft.

Social- och hälsovårdsministeriet begär synpunkter från barn och unga angående tillgången till stöd vid psykisk ohälsa

15.2.2024 10.01
SHM
koululaisia
Social- och hälsovårdsministeriet vill höra barns och ungas åsikter om tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och hur stödet borde utvecklas. Enkäten kan besvaras x.2– 31.3 2024. Svaren kommer att användas för lagberedning och övrigt utvecklingsarbete.

Social- och hälsovårdsministeriet i statsrådets sammanträde den 15 februari 2024

15.2.2024 13.38
SHM
Här i pressmeddelandet har vi samlat de beslut angående social- och hälsovårdsministeriet som fattades av statsrådets sammanträde torsdagen den 15 februari 2024.

Användningen av obligatoriska lager av läkemedel som innehåller immunoglobulin

1.2.2024 9.59
SHM
rokote
Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att obligatoriska lager av läkemedel som innehåller humant normalt immunoglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk får underskrida den genomsnittliga normala mängd som konsumeras under 6 månader.

Visa mer...

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Social- och hälsovårdsminister
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Ministern för social trygghet
Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister