Den internationella auditeringen av Institutet för hälsa och välfärd är klar: Expertgruppen föreslår att institutets arbetsuppgifter, styrning och samarbetsstrukturer specificeras på strategisk nivå

17.3.2023 11.32
SHM
THL:n auditointipaneeli
En expertgrupp som var sammankallad av social- och hälsovårdsministeriet inledde auditeringen i augusti 2022. Gruppen överlämnade sin rapport till kanslichef Veli-Mikko Niemi den 17 mars 2023. Den senaste internationella auditeringen gjordes 2013-2014.

Kommittén för social trygghet publicerade sin mellanrapport

16.3.2023 14.00
SHM
Mellanrapporten från kommittén för social trygghet publicerades torsdagen den 16 mars 2023. Den innehåller 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period.

Mot kunskapsbaserad ledning av rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning - utredningen är klar

14.3.2023 9.28
SHM
Som ett led i reformen av läkemedelsärenden har man nu publicerat en utredning om verksamhetsmodeller och en färdplan för kunskapsbaserad ledning av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning. Målet är att utveckla den databaserade styrningen av och beslutsfattandet om organiseringen av rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjningen. Utredningen gjordes av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. 

Checklista för att beakta personer i arbetsför ålder och deras arbetsförmåga inom välfärdsområdena

3.3.2023 9.06
SHM
Två fikande kvinnor
Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en checklista som välfärdsområdena kan utnyttja för att beakta personer i arbetsför ålder och deras arbetsförmåga. Checklistan har beretts inom social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovård. Listan kan användas som hjälpmedel i välfärdsområdenas arbete för att samordna tjänsterna för personer i arbetsför ålder och förbättra samarbetet med de aktörer som på olika sätt stöder arbetsförmågan.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet