Voiko matalaan syntyvyyteen vaikuttaa? Hallitus käynnisti väestöpoliittisen ohjelmatyön

26.6.2024 8.33
STM
Suomen väestörakenne on suuressa murroksessa. Väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Suomen väestönkehitys on myös erkaantunut 2010-luvulla muiden Pohjoismaiden kehityksestä. Mitkä tekijät tähän vaikuttavat ja millä keinoin suuntaa voidaan kääntää? Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän valmistelemaan väestöpoliittista ohjelmaa, jossa ehdotetaan konkreettisia ratkaisuja nykysuunnan kääntämiseksi.

STM pyytää lausuntoja toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen tarkistamisesta

8.7.2024 16.14
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja perustoimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaisten rajojen tarkistamisesta. Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 25.8.2024.

Lakimuutos sallisi alkoholijuomien toimittamisen verkkokaupoista tilaajille

5.7.2024 14.19
STM
viinipulloja
STM pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka mahdollistaisi kotimaan vähittäismyynnistä ostettujen alkoholijuomien toimittamisen suoraan vastaanottajalle. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelmaa. Lausuntoja voi antaa 30.8.2024 asti.

Koronarokotteiden apteekkimyynti mahdollistetaan tulevana syksynä

11.7.2024 14.23
STM
Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle koronavirusrokotteen vakuuttamiseksi annettua valtiontakuuta täydennetään kattamaan myös muiden kuin EU:n yhteishankintamekanismin kautta hankitut koronarokotteet. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa koronarokotteiden myynti apteekeissa tulevana syksynä.

Työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen mallin valmistelu käyntiin selvitystyöllä

3.7.2024 11.39
STM
Yhdistelmävakuutuksen selvitystyöhön on asetettu selvityshenkilö. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.7.2024 tehtävään filosofian tohtori Mikko Kuuselan. Selvityshenkilön työn tueksi asetetaan erikseen seurantaryhmä.

Arviointi: Hyvinvointialueuudistuksen kansallinen valmistelu ja toimeenpano saavutti päätavoitteensa

1.7.2024 12.03
SM STM VM
Neljä hammasratasta pöydällä käsien ohjaamana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen eli hyvinvointialueuudistuksen kansallinen valmistelu ja toimeenpano saavuttivat keskeisimmät niille asetetut tavoitteet. Tämä ilmenee hyvinvointialueuudistuksen ulkoisesta arvioinnista, joka julkistettiin 1.7.2024. Owal Group Oy:n ja Deloitten toteuttamassa arvioinnissa tarkasteltiin tavoitteen asettelun lisäksi johtamisen ja ohjauksen toimivuutta, tavoitteiden saavuttamista ja julkisen keskustelun vaikutusta.

STM pyytää lausuntoja: jatkossa lääkärinlausunto ajokorttia varten olisi lähtökohtaisesti hankittava yksityiseltä

28.6.2024 16.20
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamista. Lausuntoja voi antaa 9.8.2024 asti.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri