Viranomaiset etsivät keinoja tehostaa syyhyn hoitoa

1.3.2024 8.05
STM
kutiseva käsi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi 29.2. syyhytapausten yleistymisestä. Syyhyn diagnosoinnin ja hoidon tehostaminen oli samana päivänä yhtenä aiheena myös valtioneuvoston asettamassa tartuntatautien neuvottelukunnassa.

Iäkkäiden laatusuosituksen avulla halutaan lisätä hyviä, aktiivisia elinvuosia

28.2.2024 13.41
STM
Iäkkäiden laatusuositus pyrkii varmistamaan aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen sekä turvaamaan kestävät palvelut. Laatusuositus on työväline iäkkäiden palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Suositusta voivat hyödyntää myös iäkkäät itse sekä heidän läheisensä.

Lausuntopyyntö: Muutoksia potilastietojen arkistoinnin laajuuteen

29.2.2024 9.53
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jonka perusteella Kansallisarkisto voisi tehdä seulontapäätöksen julkisen terveydenhuollon potilastietojen pysyvästä säilyttämisestä.

Eemil Nuuttila ministeri Grahn-Laasosen erityisavustajaksi

28.2.2024 13.53
STM
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut erityisavustajakseen Eemil Nuuttilan. Nuuttila sijaistaa erityisavustaja Niilo Heinosta hänen perhevapaansa aikana 1.3.–31.7.2024.

Hallitus esittää lakimuutoksia liikennevakuutusdirektiivin toimeenpanemiseksi

22.2.2024 15.09
STM
Esityksessä ehdotetaan muutoksia liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin (EU) 2021/2118 muutokset kansallisesti.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 383,59 miljoonaa euroa vuonna 2024

22.2.2024 14.11
STM
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnetään tänä vuonna yhteensä 383,59 miljoonaa euroa valtionavustusta, joka jaetaan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustuksia myönnetään 789 hakijalle yhteensä 1 797 avustuskohteeseen. Vuodelle 2024 haki avustusta 990 järjestöä ja yhteensä 2475 kohteeseen.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri