Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos julkaistu

22.3.2023 14.05
STM
Poika kirjaston lattialla
Uusi julkaisu antaa yleiskuvan toimenpiteistä, joita ministeriöt erikseen ja yhdessä suunnittelevat mielenterveyden edistämiseksi vuosina 2023–2027. Julkaisuun on koottu myös uusinta tutkimustietoa suomalaisten mielenterveydestä ja itsemurhista.

THL:n kansainvälinen auditointi on valmistunut: paneeli ehdottaa strategisen tason tarkennuksia laitoksen tehtäviin, ohjaukseen ja yhteistyörakenteisiin

17.3.2023 11.32
STM
THL:n auditointipaneeli
Sosiaali- ja terveysministeriön kutsuma kansainvälinen asiantuntijapaneeli aloitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen auditoinnin elokuussa 2022 ja luovutti raporttinsa kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemelle 17.3.2023. THL:n edellinen kansainvälinen arviointi toteutettiin 2013-2014.

Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyö käynnissä – osallistu työskentelyyn ja vaikuta

22.3.2023 12.53
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyön keväällä 2023. Mukaan strategiatyöhön toivotaan erityisesti hyvinvointialueita, mutta myös muita sidosryhmiä.

Lakimuutos toisi tartuntatautirekisterin tiedot nykyistä laajemmin terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön

21.3.2023 14.58
STM
Tartuntatautilakia on tarkoitus muuttaa siten, että THL:n tartuntatautirekisteristä voisivat saada tietoa kaikki tartuntatautien torjuntaan osallistuvat terveydenhuollon työntekijät eivätkä ainoastaan tartuntataudeista vastaavat lääkärit. Lakimuutos on parhaillaan lausunnolla.

Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista – selvitys on julkaistu

14.3.2023 9.28
STM
Osana lääkeasioiden uudistusta on julkaistu selvitys lääkehoidon ja -huollon tietojohtamisen toimintamalleista ja tiekartasta. Tavoite on kehittää rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen dataperustaista ohjausta ja päätöksentekoa. Selvityksen on tuottanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Työikäiset hyvinvointialueella -tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita ottamaan huomioon työikäiset ja työkyvyn

3.3.2023 9.06
STM
Kaksi naista kahvilla
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Työikäiset hyvinvointialueilla 1.0 tarkistuslistan, jota on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa. Listan tavoitteena on auttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa ja yhteistyön parantamisessa työkyvyn tuen toimijoiden kesken hyvinvointialueiden koordinoimana.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri