Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien juurruttamiseen viiden miljoonan euron valtionavustus

31.3.2023 11.01
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle viisi miljoonaa euroa valtionavustusta vuosille 2023 -2025 lasten ja nuorten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöön oton ja juurruttamisen vahvistamiseksi.

STM ja Työterveyslaitos tiedottavat
TYÖ2030-ohjelma kokosi viisi ratkaisua menestyvään työelämään

31.3.2023 9.50
STM
Laajassa ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen, työpaikkojen ja muiden työelämäasiantuntijoiden yhteistyössä toteutettu TYÖ2030-ohjelma päättyy. Ohjelma kokosi viisi ratkaisua, joiden avulla suomalaisesta työelämästä tehdään maailman parasta.

Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyö käynnissä – osallistu työskentelyyn ja vaikuta

22.3.2023 12.53
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyön keväällä 2023. Mukaan strategiatyöhön toivotaan erityisesti hyvinvointialueita, mutta myös muita sidosryhmiä.

Lakimuutos toisi tartuntatautirekisterin tiedot nykyistä laajemmin terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön

21.3.2023 14.58
STM
Tartuntatautilakia on tarkoitus muuttaa siten, että THL:n tartuntatautirekisteristä voisivat saada tietoa kaikki tartuntatautien torjuntaan osallistuvat terveydenhuollon työntekijät eivätkä ainoastaan tartuntataudeista vastaavat lääkärit. Lakimuutos on parhaillaan lausunnolla.

Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista – selvitys on julkaistu

14.3.2023 9.28
STM
Osana lääkeasioiden uudistusta on julkaistu selvitys lääkehoidon ja -huollon tietojohtamisen toimintamalleista ja tiekartasta. Tavoite on kehittää rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen dataperustaista ohjausta ja päätöksentekoa. Selvityksen on tuottanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Työikäiset hyvinvointialueella -tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita ottamaan huomioon työikäiset ja työkyvyn

3.3.2023 9.06
STM
Kaksi naista kahvilla
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Työikäiset hyvinvointialueilla 1.0 tarkistuslistan, jota on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa. Listan tavoitteena on auttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa ja yhteistyön parantamisessa työkyvyn tuen toimijoiden kesken hyvinvointialueiden koordinoimana.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri