Biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain vuoden kerrallaan

29.11.2023 9.57
STM
Vuoden 2023 alussa tuli voimaan asetusmuutos, jonka myötä kaikkien biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa yhden vuoden. Biologisia lääkkeitä käyttävien on hyvä tarkistaa reseptinsä voimassaolo hoitavalta lääkäriltä tai apteekista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 10 prosenttia

23.11.2023 13.55
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksi on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia, joten asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan saman verran.

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus pysyy nykyisellään 1.1.2028 asti

23.11.2023 13.56
STM
Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousee nykyisestä vähintään 0,65 työntekijästä asiakasta kohden vähintään 0,7 työntekijään 1.1.2028. Siirtymäaikana kehitetään palvelurakennetta ja tehdään useita sote-henkilöstön saatavuutta parantavia toimia. 

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman hankkeet ovat satsanneet hoitoon pääsyyn ja palvelujen saatavuuteen

22.11.2023 10.01
STM
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on päättymässä tämän vuoden lopussa. Ohjelmassa on kehitetty vuosina 2020–2023 perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Painotuksena on ollut parantaa palvelujen saatavuutta ja yhteensovittamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tähän päästään, kun hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.

Sairausvakuutusmaksut pienenevät vuonna 2024

16.11.2023 13.42
STM
Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2024.

Hallitus vahvistaa lasten ja nuorten neuropsykiatrista kuntoutusta 25 miljoonalla eurolla

2.11.2023 13.53
STM
Hallitus on varannut 25 miljoonan euron lisärahoituksen neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten Kela-kuntoutukseen ensi vuoden alusta alkaen.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri