Kehysriihestä ratkaisu sairaalaverkon tulevaisuuteen

16.4.2024 16.50
STM
Sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuus ratkaistiin kehysriihessä. Muutoksia päätettiin tehdä perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan.

Uudessa pandemiavalmiussuunnitelmassa huomioitiin koronavuosien kokemuksia

12.4.2024 12.33
STM
jalankulkijoita
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uudistetun sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavarautumissuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää terveysturvallisuutta ja torjua haittoja, joita pandemia ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttaa.

Vammaispalvelulain soveltamisalaa tarkentava hallituksen esitysluonnos lausunnoille

12.4.2024 12.25
STM
Hoitaja auttaa miestä pyörätuolissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksen tavoitteena olisi turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Tavoitteena on myös selkeyttää uuden vammaispalvelulain soveltamista niin, että se säilyisi vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Työministeri ehdottaa uutta vakuutusmallia - tavoitteena ohjata koulutusresursseja kasvatus- ja sote-alan henkilöstölle

11.4.2024 16.33
STM
Työministeri Satonen kutsuu sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työntekijä- ja työnantajajärjestöt keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa uusi vakuutuskassa, jonka avulla voitaisiin tukea henkilöstön työuran aikaista kouluttautumista alan sisällä.

Amiodaronia sisältävän rytmihäiriölääkkeen saatavuus turvataan velvoitevarastojen avulla

8.4.2024 13.47
STM
lakikirjat
Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että laskimoon annosteltavan amiodaronia sisältävän lääkevalmisteen velvoitevarastot saavat alittaa velvoitevarastointilaissa säädetyn kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan määrän. Näin turvataan lääkevalmisteen saatavuus.

Sote-asiakastietojen käsittelyä koskeva asetusluonnos uudestaan lausuntokierrokselle

4.4.2024 15.06
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta asetusluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa ajalla 3.4.–15.5.2024.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri