Päivitämme verkkosivujamme

Päivitämme parhaillaan verkkosivujamme vastaamaan 1.1.2023 voimaan tulevaa muutosta, jossa sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet on vahvistettu

1.12.2022 14.36
STM
Mies astuu sisään terveyskeskukseen
Valtioneuvosto vahvisti 1.12.2022 yleisistunnossaan valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023-2026. Tavoitteet ovat strategisia ja koskevat koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteet ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Tavoitteet tukevat palvelujen ajankohtaisia uudistus- ja kehittämistarpeita.

Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa

1.12.2022 13.55
STM
Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekeissa vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. 

Hallitus antoi esityksen poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta 

17.11.2022 13.58
STM
Poikkeusolojen vakuutustakuulla pyritään varmistamaan väestön toimeentulolle tai elinkeinoelämän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle keskeisten kuljetusten riittävä vakuutusturva. Sääntelyn päivittämisen taustalla on turvallisuusympäristön muutos. 

Koronarokottamisen ja -testien korvattavuutta esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2023 loppuun

17.11.2022 13.57
STM
Koronarokottamisten sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset jatkuisivat kesäkuun 2023 loppuun. Myös koronatestit kuuluisivat korvausten piiriin. Korvattavuus koskee Suomessa asuvia tai työskenteleviä sairausvakuutettuja henkilöitä.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri