THL:n kansainvälinen auditointi on valmistunut: paneeli ehdottaa strategisen tason tarkennuksia laitoksen tehtäviin, ohjaukseen ja yhteistyörakenteisiin

17.3.2023 11.32
STM
THL:n auditointipaneeli
Sosiaali- ja terveysministeriön kutsuma kansainvälinen asiantuntijapaneeli aloitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen auditoinnin elokuussa 2022 ja luovutti raporttinsa kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemelle 17.3.2023. THL:n edellinen kansainvälinen arviointi toteutettiin 2013-2014.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö julkaistu

16.3.2023 14.00
STM
Sosiaaliturvakomitean välimietintö on julkaistu torstaina 16.3.2023. Välimietintö sisältää 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista – selvitys on julkaistu

14.3.2023 9.28
STM
Osana lääkeasioiden uudistusta on julkaistu selvitys lääkehoidon ja -huollon tietojohtamisen toimintamalleista ja tiekartasta. Tavoite on kehittää rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen dataperustaista ohjausta ja päätöksentekoa. Selvityksen on tuottanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Työikäiset hyvinvointialueella -tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita ottamaan huomioon työikäiset ja työkyvyn

3.3.2023 9.06
STM
Kaksi naista kahvilla
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Työikäiset hyvinvointialueilla 1.0 tarkistuslistan, jota on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa. Listan tavoitteena on auttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa ja yhteistyön parantamisessa työkyvyn tuen toimijoiden kesken hyvinvointialueiden koordinoimana.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2024–2026

2.3.2023 14.24
STM
Lääkelain muutoksella otetaan käyttöön biologisten lääkkeiden apteekkivaihto porrastetusti vuosina 2024–2026. Myös viitehintajärjestelmään tehdään muutoksia, joiden nojalla viitehintaryhmään voi jatkossa kuulua biologisia lääkkeitä ja niiden kanssa vaihtokelpoisia biosimilaareja.

Korvausmallia muutetaan rajat ylittävässä terveydenhuollossa  

2.3.2023 14.22
STM
Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia muutetaan. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2023. Keskeisin muutos liittyy potilasdirektiivin mukaisen korvausmallin uusimiseen.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri