Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Guiden för studerandehälsovården har förnyats och preciserar i synnerhet innehållet i hälsovårdstjänsterna

Social- och hälsovårdsministeriet
23.4.2020 12.52 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 14.22
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har förnyat Guiden för studerandehälsovården. Målet är att förtydliga studerandehälsovårdens verksamhet och stödja personalen inom studerandehälsovården i arbetet för att främja de studerandes välbefinnande.

Den tidigare Guiden för studerandehälsovården utkom 2006. Sedan dess har lagstiftningen och verksamhetsmiljön förändrats, och därför behövs nya anvisningar. I den nya guiden ingår en beskrivning av studerandehälsovårdens lagstadgade uppgifter samt anvisningar och rekommendationer för verksamheten.

I guiden specificeras särskilt innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna, vilka studerande som är berättigade till studerandehälsovård, statistikföringen, de hälsogranskningar som görs enligt exponeringen i arbetet, praxis vid behov av särskilt stöd samt tjänsterna för internationella studerande.

Guiden för studerandehälsovården är avsedd särskilt för personal och ansvariga personer inom studerandehälsovården för andra stadiet och högskolorna, men även för beslutsfattare och samarbetspartners.

Guiden har utarbetats i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten och Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389
Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384

Tillbaka till toppen