Hoppa till innehåll
Media

Nya anvisningar för beredskap och beredskapsplanering inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2019 13.21
Pressmeddelande 68/2019

Inom social- och hälsovården upprätthåller man beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden för att samhällets funktionsförmåga ska kunna säkerställas i alla situationer. Som stöd för beredskapen har det nu publicerats två nya anvisningar.

Hantering av störningssituationer är en del av det dagliga arbetet inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har publicerat nya anvisningar som stöder beredskapen och beredskapsplaneringen hos aktörer inom social- och hälsovården.

Verktyg för beredskapsplaneringen

Beredskapsplanering är en viktig del av social- och hälsovårdens beredskapsåtgärder. För planeringen av beredskaps- och kontinuitetshanteringen har det färdigställts en ny anvisning.
Anvisningen baserar sig på det koncept för kommunernas kontinuitetshantering (KUJA) som utvecklats av Kommunförbundet. Den innehåller praktiska anvisningar och verktyg för att stödja utarbetandet av en beredskapsplan.

Villkor om beredskap för störningssituationer i avtalen

Social- och hälsovårdstjänster produceras av såväl offentliga aktörer, privata företag som tredje sektorn. När social- och hälsovårdstjänster läggs ut och man använder sig av köpta tjänster, måste man fästa särskild vikt vid funktionssäkerheten.

Ur beredskapssynvinkel är risken att ansvar och ledning i en störningssituation blir otydliga, om tjänsteproduktionen är fördelad på många aktörer.

I en av de nya anvisningarna beskrivs hur beredskapen beaktas vid upphandling och i avtal. I avtalen ska antecknas villkor om beredskap för störningssituationer och om tillsyn över beredskapen. Anvisningen innehåller praktiska rekommendationer och modeller för upprättande av avtal.

I juni 2019 publicerar social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet också en anvisning om cybersäkerhet för att stödja och förenhetliga beredskapsplaneringen.

Material

Ytterligare information

Sari Vuorinen, projektchef, Kommunförbundet, tfn 050 341 6501, [email protected]
Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202, [email protected] 

Tillbaka till toppen