Hoppa till innehåll
Media

Nytt bolag börjar sköta Strålsäkerhetscentralens internationella sakkunnigtjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.55
Pressmeddelande 202/2015

Administreringen av Strålsäkerhetscentralens (STUK) internationella sakkunnigtjänster inom strål- och kärnsäkerhet förs över till ett nytt aktiebolag.

Efter bolagiseringen kan säljandet av STUK:s internationella sakkunnigtjänster ske på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt och enligt marknadsvillkor. Ett bolag har bättre förutsättningar än ett ämbetsverk att svara på konkurrensen inom branschen och att reagera på de behov som kunder från olika länder har. Även riskhanteringen förbättras när verksamheten i fortsättningen fungerar på marknadsvillkor i stället för att vara en del av ett ämbetsverks verksamhet.

På längre sikt är ett mål med bolagiseringen att exportera finländsk strål- och kärnsäkerhetskompetens till länder som inleder och utvecklar användningen av kärnenergi. Utöver STUK kan bolaget även dra nytta av andra aktörer i branschen. Därmed kan internationellt erkänt kunnande inom kärnsäkerhet som utvecklats i Finland kopplas till även mer omfattande projekt.

Aktiebolagets och STUK:s verksamhet och ekonomi är tydligt separata från och oberoende av varandra. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för ägarstyrningen.

Regeringen föreslog den 3 december att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 4 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Medicinalråd Mikko Paunio, tfn 0295 163 312, [email protected]

Tillbaka till toppen