Hoppa till innehåll
Media

Unga som är klienter inom barnskyddet får delge sina tankar om beredningen av barnskyddslagen – elektronisk enkät öppen fram till den 23 maj

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2021 13.15
Nyhet

För beredningen av barnskyddslagen önskas synpunkter av de barn och unga som är klienter inom barnskyddet. I den elektroniska enkäten frågas bland annat vad de anser om stödet för barnets välfärd och utveckling i vården utom hemmet samt vilka tankar de har om krävande vård utom hemmet.

Enkäten är en del av det pilotprojekt som genomförs i samband med genomförandet av den nationella barnstrategin där barns och ungas delaktighet i beredningen av barnskyddslagen stärks. Syftet med pilotprojektet är att skapa en modell för hur man hör barn och unga i samband med beredning av lagstiftning. 

”Syftet med barnstrategin är att främja och stärka barns rättigheter att delta. Därför är det ytterst viktigt att göra det möjligt för barn och unga att få sin röst hörd när lagstiftningen som gäller dem revideras och ändras. Det är önskvärt att detta i framtiden är en naturlig del av lagberedningen och beslutsfattandet. Vid genomförandet av strategin utvecklas verktyg för detta”, konstaterar generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.

Enkäten kan besvaras på både finska och svenska. Enkäten är öppen fram till den 23 maj på den nationella barnstrategins webbplats:

Utöver den elektroniska enkäten har man i pilotförsöket genomfört workshoppar för barn och unga.

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295161177, [email protected]
Pasi Pollari, TF, sakkunnig, tfn 041 7080530, [email protected] (pilotprojektet inom barnskyddet)

Tillbaka till toppen