Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: lag om privata social- och hälsotjänster minskar den administrativa bördan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2016 9.00
Pressmeddelande 45/2016

En arbetsgrupp föreslår en ny lag om privata social- och hälsotjänster. Lagen skulle säkerställa säkerheten för en klient eller patient som anlitar tjänsterna samt tjänster av hög kvalitet. Samtidigt görs bestämmelserna smidigare i enlighet med regeringsprogrammet, den administrativa bördan för nya företagare minskas och företagandet främjas. Detta föreslår arbetsgruppen som den 13 april överlämnade sin rapport till familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Den nya lagen ersätter de nuvarande lagarna om privat socialservice och privat hälso- och sjukvård.
Det föreslås vidare att de nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarandena som är beroende av serviceproducentens verksamhetsform ska frångås. Däremot ska man övergå till registrering och en fungerande egenkontroll som gäller alla serviceproducenter jämlikt och baserar sig på förtroende mellan företagaren och myndigheten.

Den nya lagen innebär att uppgifter i anslutning till tillstånds- och tillsynsförfaranden för social- och hälsotjänsterna slopas.

Serviceproducenten ska säkerställa tjänsternas kvalitet, klientorienteringen, säkerheten och ändamålsenligheten samt övervaka att dessa genomförs. En serviceproducent ska ha en plan för egenkontroll som täcker alla de tjänster som serviceproducenten tillhandahåller.

En serviceproducent ska registrera sig i ett register över privata serviceproducenter. Att lämna ut uppgifter till myndigheter om bland annat personal och lokaler skulle räcka i de flesta fallen. Verksamhetsförutsättningarna för en serviceproducent ska granskas närmare och en förhandsgranskning göras endast vid behov.
 
Registret ska även innefatta en öppen informationstjänst om serviceproducenter. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken ska fungera som register- och tillsynsmyndigheter.

De privata social- och hälsotjänsternas andel av serviceproduktionen växer fortgående. Sätten att producera privata social- och hälsotjänster har också blivit mångsidigare och utvidgats. En klient kan få tjänster i serviceproducentens lokaler men även hemma hos patienten eller via distanskontakt.

Arbetsgruppen fortsätter beredningen av valfrihet inom ramen för social- och hälsovårdsreformen till och med 31.5
 
I och med utvidgningen av valfrihet för klienten i anslutning till social- och hälsovårdsreformen ska ett system för förhandsgodkännande av serviceproducenter inom social- och hälsovården inrättas i Finland. Därför har man beslutat att fortsätta arbetsgruppens arbete fram till och med den 31 maj. Arbetsgruppens fortsatta arbete stöder för sin del det arbete om valfrihet och flerkanalsfinansiering som utredargruppen under ledning av Mats Brommels har bedrivit.   

Arbetsgruppen föreslår att valfrihetens konsekvenser för utkastet till regeringsproposition om privata social- och hälsotjänster ska utvärderas.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 02951 63 338, [email protected]
Elli Heino, jurist, tfn 02951 63205, [email protected]

Tillbaka till toppen