Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: laki yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista vähentäisi hallinnollista taakkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2016 9.00
Tiedote 45/2016

Työryhmä ehdottaa uutta lakia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Laki varmistaisi palveluja käyttävän asiakkaan tai potilaan turvallisuuden sekä laadultaan hyvät palvelut. Samalla sujuvoitetaan säädöksiä hallitusohjelman mukaisesti, vähennettäisiin uusien yrittäjien hallinnollista taakkaa ja edistettäisiin yrittäjyyttä. Näin esittää työryhmä, joka luovutti raporttinsa 13. huhtikuuta perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Uusi laki korvaisi nykyiset lait yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta.
Nykyisistä, palvelun tuottajan toimintamuodosta riippuvaisista lupa- ja ilmoituskäytännöistä luovuttaisiin. Sen sijaan siirryttäisiin kaikkia palvelun tuottajia yhtäläisesti koskevaan rekisteröintiin ja toimivaan omavalvontaan, joka perustuu yrittäjän ja viranomaisen väliseen luottamukseen.

Uusi laki poistaisi kuntien nykyiset yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvät tehtävät.

Palvelun tuottajan olisi turvattava palvelujen laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus ja asianmukaisuus sekä valvottava niiden toteutumista. Palvelun tuottajalla pitäisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki palvelun tuottajan tarjoamat palvelut.

Palvelun tuottajan olisi rekisteröidyttävä yksityisten palvelun tuottajien rekisteriin. Tietojen antaminen viranomaiselle muun muassa henkilöstöstä ja toimitiloista riittäisi suurimmassa osassa tapauksia. Vain tarvittaessa palveluntuottajan toimintaedellytyksiä tutkittaisiin tarkemmin ja tehtäisiin ennakkotarkastus.
 
Rekisteriin sisältyisi myös avoin julkinen tietopalvelu palvelun tuottajista. Rekisteri- ja valvontaviranomaisina toimisivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot.

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus palvelutuotannosta kasvaa jatkuvasti. Myös tavat tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ovat monipuolistuneet ja laajentuneet. Asiakas voi saada palveluja palvelun tuottajan tiloissa, mutta myös potilaan kotona tai etäyhteyden välityksellä.

Työryhmä jatkaa sote-uudistuksen valinnanvapauden valmistelussa 31.5. saakka
 
Sote-uudistukseen liittyvän asiakkaan valinnanvapauden laajenemisen myötä Suomeen on luotava järjestelmä sote-palveluntuottajien ennakkohyväksymistä varten. Tämän vuoksi työryhmän työtä on päätetty jatkaa 31. toukokuuta saakka. Työryhmän jatkotyö tukee omalta osaltaan Mats Brommelsin johtaman valinnanvapautta ja monikanavarahoitusta koskevan selvityshenkilötyöryhmän työtä.   

Työryhmä esittää, että valinnanvapauden vaikutukset yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaan hallituksen esitysluonnokseen arvioidaan.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63 338, [email protected]
Lakimies Elli Heino, p. 02951 63205, [email protected]

 

 

 

 

Sivun alkuun