Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det föreslås att datatillståndsmyndigheten och personuppgiftsansvariga ska få ersättning för det arbete de utför när de svarar på en begäran om information

Social- och hälsovårdsministeriet
28.11.2019 13.31 | Publicerad på svenska 29.11.2019 kl. 10.09
Pressmeddelande 148

Regeringen föreslår ändringar i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa att det kan tas ut en avgift för det arbete som följer av en sådan begäran om information som avses i lagen.

Beslut om begäranden av information enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården fattas av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, Findata. Att svara på begäranden om information hör till tillståndsmyndighetens mest arbetsdryga uppgifter. Utöver att plocka ut, tillhandahålla, samköra och förbehandla datamaterial, bildar myndigheten aggregerade uppgifter av materialet. Aggregerade statistiska uppgifter beskriver grupper av personer på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras utifrån uppgifterna.

När uppgifter behövs av personuppgiftsansvariga, är deras uppgift att ur sina egna system plocka ut de uppgifter som begäran om information gäller och leverera dessa till tillståndsmyndigheten.

Syftet med lagförslaget är att få en rättslig grund för betalning av ersättning för de kostnader som tillståndsmyndigheten och personuppgiftsansvariga orsakas inte bara av dataanvändningstillstånd utan också av begäranden om information.

De föreslagna ersättningarna för kostnaderna för begäranden om information inverkar på tillståndsmyndighetens och olika personuppgiftsansvarigas inkomster och på de avgifter som kunderna betalar för tjänsterna.

Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt efter att den har blivit stadfäst.

Ytterligare information

Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3453
Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, tfn 029 516 139
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, tfn 029 516 3260

Tillbaka till toppen