Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Översyn av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
28.4.2017 10.44 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 15.36
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet inleder en översyn av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Lagen är över tjugo år gammal och behöver moderniseras på grund av bl.a. social- och hälsovårdsreformen och den övriga utvecklingen inom social- och hälsovården.

Det viktigaste syftet med lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är att reglera rätten att utöva yrke inom hälso- och sjukvården. Det viktigaste målet med regleringen är att garantera patientsäkerheten. Regleringen bör stå i rätt proportion till behovet: den får inte vara striktare än vad som behövs för att garantera patientsäkerheten.

Vid översynen av lagstiftningen dryftas bl.a. hurdan yrkesutövningen inom hälso- och sjukvården kommer att se ut i framtiden och hurdana yrken som behövs. Dessutom funderar man över hur lagstiftningen på bästa sätt kan stödja genomförandet av social- och hälsovårdsreformen, en smidig arbets- och uppgiftsfördelning mellan de yrkesutbildade personerna, multiprofessionella verksamhetssätt eller fortgående yrkesmässig utveckling. Att det blir allt vanligare med yrkesutövning över gränserna eller på distans inverkar också på hurdan lagstiftning som behövs.

Dryftandet av behoven av att revidera lagstiftningen inleds på fredag vid ett seminarium för inbjudna deltagare.

Det är också möjligt att följa seminariet direkt på webben på adressen http://videonet.fi/web/stm/20170428/

Ytterligare information

Teppo Heikkilä, överläkare, tfn 0295 163 238

Tillbaka till toppen