Hoppa till innehåll
Media

Smidigt samarbete mellan förvaltningsområdena förbättrar Finlands kristålighet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2017 14.12
Nyhet

”Ett säkert Finland skapar vi tillsammans. Exempelvis hälsosäkerhet skapas av att många olika verksamhetsområden samordnar sina funktioner. Samarbete mellan olika parter är av avgörande betydelse för att Finland fortsatt ska behålla sin ställning som ett mönsterland inom hälsosäkerhet”, konstaterar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee. Sillanaukee talade som representant för Säkerhetskommittén när Säkerhetsstrategin för samhället 2017 (YTS-2017) presenterades i Helsingfors den 7 november.

Säkerhetskommittén fungerar som ett nätverk som gör det möjligt att samordna beredskapen inom statsrådet och mellan olika sektorer, inklusive organisationer och näringslivet. Ett bra exempel på detta är enligt Sillanaukee uppföljningen av genomförandet av hälsosäkerheten i samband med den årliga behandlingen av kommitténs rapport om säkerheten i samhället. En ny Säkerhetsstrategi för samhället antogs av statsrådet förra veckan.

Världshälsoorganisationen WHO gjorde en utvärdering av Finlands hälsosäkerhet under vårvintern 2017. Då utredde WHO och andra internationella experter Finlands beredskap för omfattande biologiska, kemiska och strålningsrelaterade hot mot hälsan. Som förberedelse för den internationella utvärderingen gör Finland en självutvärdering av sitt system, och Sillanaukee understryker att självutvärderingen genomfördes enligt modellen för den övergripande säkerheten under Säkerhetskommitténs styrning och som ett samarbete mellan flera förvaltningsområden.

”De rekommendationer om hälsosäkerheten som gavs utifrån den internationella utvärderingen kommer man i fortsättningen att genomföra tillsammans. Rekommendationerna från utvärderingen ska integreras i genomförandet av befintliga nationella strategier och planer samt den lagstiftning som för närvarande håller på att uppdateras”, säger Sillanaukee.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 0295 163 356
Merja Rapeli, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 152

Tillbaka till toppen