Hoppa till innehåll
Media

Registreringen av yrkesutbildade personer inom socialvården förtydligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2017 15.48 | Publicerad på svenska 24.4.2017 kl. 9.51
Pressmeddelande 56/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett beredningen av en ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Målet är att förtydliga registreringen av yrkesutbildade personer och till lagen foga yrkesgruppen rehabiliteringsledare som saknas i lagen.

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft den 1 mars 2016. Enligt lagen ska legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning registreras i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården senast den 31 december 2017. Social- och hälsovårdsministeriet och dess intresseorganisationer har kontaktats av många närvårdare som upplever situationen som orimlig. De ska enligt lagen registrera sig i både registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och registret över yrkesutbildade personer inom socialvården.

I anslutning till samma ändring fogades yrkena socionom, geronom och socialarbetare som legitimerade yrkesutbildade personer till lagen. I det skedet hamnade uppgiften som rehabiliteringsledare utanför lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Genom den ändring av lagen om yrkesutbildade personer som nu inletts rättar man till de missförhållanden som framkommit. Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen för godkännande senast hösten 2017. I lagstiftningen ska även beaktas att rehabiliteringsledare behöver tillräckligt med tid för registreringen.

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, tfn 02951 63492

Tillbaka till toppen