Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröitymistä selkeytetään

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.4.2017 15.48
Tiedote 56/2017

Sosiaali- ja terveysministeriössä on ryhdytty valmistelemaan sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista. Tavoitteena on selkeyttää ammattihenkilöiden rekisteröitymistä ja lisätä lakiin sieltä puuttuva kuntoutuksen ohjaajien ammattiryhmä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Sen mukaan sosiaalihuollon laillistettujen sekä nimikesuojattujen ammattihenkilöiden on rekisteröidyttävä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin 31.12.2017 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä etujärjestöt ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja lähihoitajilta, jotka kokevat tilanteen kohtuuttomaksi, sillä heidän on lain mukaan rekisteröidyttävä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilörekistereihin.

Samassa yhteydessä lakiin sisällytettiin laillistettuina ammattihenkilöinä sosionomin ja geronomin sekä sosiaalityöntekijän ammatit. Kuntoutuksen ohjaajan tehtävä jäi tuossa vaiheessa sosiaalihuollon ammattihenkilölain ulkopuolelle.

Nyt käynnistyneellä ammattihenkilölain muutoksella korjataan nämä esille nousseet epäkohdat. Lakiesityksen on tarkoitus tulla eduskunnan hyväksyttäväksi syksyyn 2017 mennessä. Lainsäädännössä otettaisiin huomioon myös se, että kuntoutuksen ohjaajat tarvitsevat riittävän ajan rekisteröitymiseen.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 02951 63492

Lisätty linkki Valviran ohjeeseen 25.4. klo 11.30.

Sivun alkuun