Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia kuntouttavan työtoiminnan toteutustavoista 1.6.2020–31.7.2020 välisenä aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2020 8.22
Tiedote 126/2020

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia toimintamuotoja voidaan taas alkaa toteuttaa 1.6. lukien. Käytännön toteutustavoissa on otettava huomioon yleiset väljyys- ja hygieniaohjeet koronavirustartuntojen estämiseksi.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja voidaan jatkaa heinäkuun loppuun saakka, mutta ei enää asiakkaan ainoana toimintamuotona.  Fyysinen läsnäolo ja asiakkaan tapaaminen kasvokkain ratkaistaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa kuntia viestimään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille toiminnassa käytetyistä varotoimista koronavirustartuntojen estämiseksi. Tavoite on, etteivät asiakkaat aiheettomasti pelkäisi osallistua toimintaan.

Päivitetty ohje korvaa 1.6.2020 lukien sosiaali- ja terveysministeriön 8.4.2020 antaman ohjeen kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista. Ohjeet ovat voimassa 31.7.2020 saakka, ja ne liittyvät ainoastaan epidemia-ajan erikoisjärjestelyihin.

Taustalla muuttunut epidemiatilanne ja rajoitusten asteittainen purkaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön uudet ohjeet kunnille perustuvat valtioneuvoston 6.5.2020 antamaan periaatepäätökseen. Sen mukaan nyt suljettuna olevat julkiset sisätilat avataan 1.6. lukien hallitusti ja asteittain epidemiatilanteen helpotuttua.

Tämä koskee myös kuntouttavaa työtoimintaa ja työkeskuksia sekä eräitä muita ryhmämuotoisia sosiaalihuollon palveluja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan liittyvät ryhmämuotoiset toiminnot.

Kunta vastaa kuntouttavasta työtoiminnasta

Kunnat ovat vastuussa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Kunta ei voi omilla päätöksillään keskeyttää kuntouttavaa työtoimintaa koronavirustartuntatilanteeseen vedoten, elleivät tartuntatautiviranomaiset erikseen paikallisesti niin määrää tartuntatautilain perusteella.

Moni kunta sulki kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkoja, kun hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset 16.3.2020. Yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon palveluja ja toimintamuotoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksilla on haluttu vähentää kuntien epätietoisuutta siitä, millaista kuntouttava työtoiminta voi epidemian aikana olla.

Ministeriö on esimerkiksi kannustanut kuntia kehittämään vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja poikkeustilanteen ajalle yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnat voivat itse päättää, miltä osin ne haluavat jatkaa STM:n 8.4.2020 antamassa ohjeessa tarkoitettuja muita vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutusmuotoja 1.6 ja 31.7.2020 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Susanna Rahkonen, [email protected]

Erityisasiantuntija Ritva Liukonen, [email protected]

Sivun alkuun