Hoppa till innehåll
Media

Organisationer inom social- och hälsovårdsområdet får 342 miljoner för sin verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 14.45
Pressmeddelande 11/2018

Social- och hälsovårdsministeriet delar sammanlagt ut 342 miljoner euro i understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet till organisationer. Det belopp som ska tilldelas är större än tidigare. Understöd beviljas till 871 sökande och sammanlagt 1 842 objekt.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om understöden den 25 januari i enlighet med Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals (STEA) förslag. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget.

År 2018 får krigsveteraner 85,2 miljoner euro av spelintäkterna. Därutöver anvisas 30 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst.

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som hamnat i problemsituationer. Med understöden vill SHM uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen.

Sammanlagt 1 152 organisationer ansökte om understöd. Antalet olika objekt, projekt eller funktioner var 2 441. De ansökta understöden uppgick till sammanlagt 469 miljoner euro.

År 2017 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 317,6 miljoner euro i understöd till 858 organisationer.

Ytterligare information

Beredningschef Hilppa Tervonen, STEA, tfn. 0295 163 202
Avdelningschef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, SHM, tfn. 0295 163 382 
Konsultativ tjänsteman Markus Seppelin, SHM, tfn. 0295 163 217

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd. Information om enskilda projekt finns på STEA:s webbplats: avustukset.stea.fi.

Tillbaka till toppen