Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Röda Kors har uppdaterat sitt samarbetsavtal om den nationella beredskapen och förstahjälpsverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet
5.5.2021 13.52
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Röda Kors har uppdaterat det protokoll där de avtalar om sitt samarbete gällande beredskapen för olika störningar i samhället och den nationella förstahjälpsverksamheten.

Samarbetsprotokollet behövde uppdateras på grund av strukturella förändringar i förstahjälpsverksamheten. De viktigaste förändringarna gäller kompetenskraven för första hjälpen-instruktörerna. Enligt samarbetsprotokollet ska Finlands Röda Kors hädanefter inte vara den enda som bär det nationella ansvaret för att utbilda instruktörer i första hjälpen. I fortsättningen kan de som vill undervisa i första hjälpen skaffa kompetensen också på andra sätt än genom att delta i Finlands Röda Kors utbildningar. 

Finlands Röda Kors roll när det gäller att ge nationella rekommendationer har däremot inte förändrats, vilket betyder att expertgruppen för första hjälpen och hälsovården vid Finlands Röda Kors ger rekommendationerna om vad de nationella utbildningarna för instruktörer i första hjälpen ska innehålla.  Expertgruppen ger också rekommendationer om första hjälpen-instruktörernas grundutbildning. 

Ytterligare information:

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen