Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om de lagändringar som ska förhindra att covid-19 sprids från utlandet till Finland 

Social- och hälsovårdsministeriet
25.5.2021 13.35 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 10.42
Pressmeddelande 142/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om förslagen till temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar och strafflagen. Syftet med de föreslagna ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar är att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland. Remisstiden går ut den 31 maj 2021.

Lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till den 31 maj 2022.

Det föreslås att personer som anländer till Finland ska visa upp ett tillförlitligt intyg över att de genomgått covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en godtagbar covid-19-vaccinationsserie eller över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till Finland.

Om en person som anländer till Finland inte har ett covid-19-testintyg ska personen låta testa sig efter ankomsten till Finland. De personer som saknar vaccinationsintyg eller intyg över att de genomgått sjukdomen ska testa sig på nytt efter 3-5 dygn efter ankomsten till Finland.  

Det föreslås även en komplettering av bestämmelserna om handräckning i lagen om smittsamma sjukdomar. I strafflagen föreslås dessutom en ändring som gör det straffbart att inte testa sig för covid-19 i de ovannämnda fallen. 

Förslaget innefattar flera temporära paragrafer

I lagen om smittsamma sjukdomar föreslås de nya temporära paragraferna 16 a-g § och 89 a § i enlighet med riksdagens beslut. Paragraf 16 a § gäller intyget över genomgången covid-19-sjukdom, 16 b § coronatestet vid ankomsten till Finland, och 16 c § de undantag som gäller dessa paragrafer.  

Paragraf 16 d § gäller det covid-19-test som ska tas efter ankomsten, 16 e § myndigheternas rådgivningsskyldighet, 16 f § de undantag som gäller samer samt 16 g § det tillförlitliga intyget över genomgången covid-19-sjukdom. Bestämmelserna om handräckningen preciseras i den temporära paragrafen 89 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Till kapitel 44 i strafflagen fogas en ny 2 a § som gör det straffbart att inte testa sig för covid-19 i ovannämnda fall. 

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd [email protected]
Maija Neva, specialsakkunnig [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, [email protected]

Tillbaka till toppen