Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja lakimuutoksista, joilla ehkäistäisiin ulkomailta Suomeen saapuvia covid-19-tartuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2021 13.35
Tiedote 142/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista tartuntatautilain ja rikoslain väliaikaisiksi muutoksiksi. Esityksessä ehdotetuilla tartuntatautilain muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen. Lausuntoaika päättyy 31.5.2021.

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 31.5.2022 asti.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta covid-19-testistä.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-testitodistusta, hänen pitäisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan. Lisäksi henkilöiden, joilla ei olisi rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, pitäisi käydä toisessa testissä 3-5 vuorokautta maahantulon jälkeen. 

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin virka-apua täydentävää sääntelyä.
Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan muutosta, jolla säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi edellä mainittuihin covid-19-testeihin.

Esityksessä useita väliaikaisia pykäliä

Tartuntatautilakiin lisättäisiin väliaikaisesti uusi 16 a-g § ja 89 a § eduskunnan päätöksen mukaisesti. Näistä 16 a § koskee covid-19-tautia koskevaa todistusta Suomeen saavuttaessa, 16 b § koronatestiä Suomeen saavuttaessa ja 16 c § edellisiä pykäliä koskevia poikkeuksia. 

Uusi 16 d § koskisi covid-19-testiä maahan tulon jälkeen, 16 e § tartuntatautiviranomaisten neuvontavelvollisuutta, 16 f § saamelaisia koskevia poikkeuksia ja 16 g § covid-19-tautia koskevaa luotettavaa todistusta. Virka-apua koskevat täsmennykset tulisivat tartuntatautilain väliaikaiseen 89 a §:ään. Covid-19-testin laiminlyönti säädettäisiin rangaistavaksi lisäämällä rikoslain 44 lukuun uusi 2 a §.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, [email protected]
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, [email protected]
Erityisasiantuntija Maija Neva, [email protected]
Ylilääkäri Paula Tiittala, [email protected]

Sivun alkuun