Hoppa till innehåll
Media

Direktsändning
Seminarium om reformen av den sociala tryggheten: Arbete och trygghet, tisdagen den 9 februari kl. 13–14:45

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2021 9.41
Pressmeddelande

Reformen av den sociala tryggheten ställer vid sitt seminarium frågan om hur kombinerandet av förvärvsarbete och social trygghet borde utvecklas. Vilken betydelse har deltagande i arbete för finansieringen av den sociala tryggheten? Kan finansieringen av vårt system för social trygghet bygga på annat än arbete i nuläget eller i framtiden? Hur kombinerar man skyldigheten att försörja sig själv och rätten till social trygghet? Hur ser ett rättvist system för social trygghet ut? På vilket sätt kan man med social trygghet svara på sådana framtida utmaningar som befolkningens åldrande och tillgången på kompetent arbetskraft?

Debattörer vid seminariet är Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula, Pensionsskyddscentralens direktör Jaakko Kiander, Skattebetalarnas centralförbund rf:s verkställande direktör Teemu Lehtinen och specialforskare Merja Kauhanen vid Löntagarnas forskningsinstitut. Deras synpunkter sammanfattas av ordföranden för kommittén för social trygghet Pasi Moisio och konferencieren, journalisten Reetta Räty. Tillställningen öppnas av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Seminariet ordnas tillsammans med Tankehörnan vid Helsingfors universitet i form av en direkt webbsändning som är öppen för alla tisdagen den 9 februari kl. 13–14:45.

Seminariets debattörer delar med sig av sina synpunkter kring ämnet redan på förhand i vår videoserie. 

Permanenta sakkunniga i kommittén för social trygghet har deltagit i beredningen av seminariet.

Arbete och trygghet -seminariets program

Öppet seminarium som ordnas av den parlamentariska kommitté som bereder reformen av den sociala tryggheten
Tid: den 9 februari kl. 13.00–14.45
Plats: Direkt webbsändning från Helsingfors universitets Tankehörna

Seminariet öppnas

Reetta Räty, konferencier

Minister Aino-Kaisa Pekonens anförande

Fyra temapaneler

Deltagarna är Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula, Pensionsskyddscentralens direktör Jaakko Kiander, Skattebetalarnas centralförbund rf:s verkställande direktör Teemu Lehtinen och Merja Kauhanen, som är specialforskare vid Löntagarnas forskningsinstitut. Varje panel inleds med ett kort inledningsanförande och ett anförande av en opponent.

Tema 1: Vilken betydelse har deltagande i arbete för finansieringen av den sociala tryggheten (såväl förmåner som tjänster)? Kan finansieringen av vårt system för social trygghet bygga på annat än arbete i nuläget eller i framtiden? Om så är fallet, på vad?
* Diskussionen inleds av Jaakko Kiander och Teemu Lehtinen är opponent. 
 
Tema 2: Hur kombinerar man skyldigheten att försörja sig själv och rätten till social trygghet? Hur ser du på balansen mellan rättigheter och skyldigheter?
* Diskussionen inleds av Teemu Lehtinen och Jaakko Kiander är opponent. 
 
Tema 3: Hur ser ett rättvist system för social trygghet ut (t.ex. i livscykeln, mellan olika grupper i arbetsför ålder, mellan könen och generationerna)?
* Diskussionen inleds av Merja Kauhanen och Antti Koivula är opponent. 
 
Tema 4: Hur kan man med social trygghet svara på sådana framtida utmaningar som befolkningens åldrande och tillgången på kompetent arbetskraft?
* Diskussionen inleds av Antti Koivula och Merja Kauhanen är opponent. 


 
Sammanfattning

* Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet och Reetta Räty

Seminariet avslutas ca kl. 14.45.


Du kan ställa frågor och diskutera den sociala tryggheten på Twitter med hashtaggen #sosiaaliturvauudistus eller genom att till tweeten lägga till Twitter-kontot @sosiaaliturvauudistus. Tillställningen är finskspråkig, men du kan twittra dina frågor och kommentarer också på svenska eller engelska.


Seminariet kan ses som videoupptagning efteråt.


Ytterligare information: 

Markus Kanerva, specialsakkunnig, tfn 0295160037, [email protected]
Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635, [email protected]

Tillbaka till toppen