Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Selvityshenkilöt: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö uudistettava

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.2.2018 13.17
Tiedote 19/2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö aiotaan uudistaa kokonaan. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen terveydenhuollon ammattihenkilölain nykytilasta ja uudistamistarpeista. Selvityshenkilöt kannattavat lainsäädännön kokonaisuudistusta. Selvityshenkilöt ehdottavat myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölait ja ammattihenkilörekisterit yhdistettäisiin.

Selvityshenkilöiden mukaan ammattihenkilörekisteriin merkittävät tiedot on määriteltävä nykyistä yksiselitteisemmin. Tämä koskee erityisesti rekisteriin merkittäviä erityispätevyyksiä. Rekisteröinti koskee jo nyt esim. lääketieteen opiskelijoita, mutta selvityshenkilöt ehdottavat opiskelijoiden rekisteröintiä laajennettavaksi nykyisestä. Lisäksi ammattihenkilörekisterin tietojen luovuttamista koskevat säännökset kaipaavat selkiyttämistä, sillä ne ovat nykyisellään hyvin vaikeaselkoiset. 

Selvityshenkilöt ehdottavat, että ammattihenkilölain nykyistä jaottelua laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin arvioidaan uudelleen.

Lisäksi selvityshenkilöt ehdottavat, että turvaamistoimenpiteitä ja virheellisen toiminnan seuraamusjärjestelmää arvioidaan kokonaisuudessaan uudestaan. Kriteerit määritellään täsmällisesti ja ne arvioidaan suhteessa perustuslakiin. Turvaamistoimenpiteiden käyttö (ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen tai poistaminen) merkitsee vakavaa puuttumista yksilön perusoikeuksiin, oikeuteen työhön ja elinkeinonharjoittamiseen.

Nyt tehty selvitys toimii taustamateriaalina uudistuksessa. Ammattihenkilölakien yhdistämiseksi tarvittaisiin lisäksi selvitys sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimivuudesta sekä kansallisesta osaamisrekisteristä.

Selvityshenkilöinä toimivat Marina Kinnunen, Mirva Lohiniva-Kerkelä ja Hanna Mäkäräinen.

Lisätietoja

hallitussihteeri Eila Mustonen, p. 02951 63460
neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, p. 0295 163 373

Tillbaka till toppen