Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att ersättningen för coronavaccinering utvidgas inom företagshälsovården – även resekostnaderna ersätts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 13.49
Pressmeddelande 39/2021

Det föreslås att sjukförsäkringslagen ändras temporärt så att det till sjukvårdsersättningarna fogas en ersättningstaxa för coronavaccinering. Ersättningen föreslås vara tio (10) euro. Dessutom innebär ersättningen för coronavaccinering att resorna till vaccinationsplatsen kommer att ersättas. Resekostnaderna ersätts i fråga om vaccineringar inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Syftet med regeringens proposition är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att låta utföra vaccinationer inom företagshälsovården, om kommunen så önskar.

Kommunerna har fortfarande det övergripande ansvaret för vaccinationerna, och kommunerna beslutar i sina vaccinationsplaner om andra aktörers deltagande i vaccinerandet. Staten ansvarar för anskaffningen av vacciner och kommunerna för distributionen, som hör till deras organiseringsansvar.

För närvarande ersätter Folkpensionsanstalten arbetsgivarna för vaccinationskostnader som gäller coronavacciner via ersättningsklass I som en del av ersättningarna för företagshälsovård. I fortsättningen kan Folkpensionsanstalten alternativt ersätta coronavaccineringar som getts inom företagshälsovården genom sjukvårdsersättningar. Ersättningen för coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren betala självriskandelen för vaccineringen.

Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och vara i kraft till utgången av 2021.


Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224

Tillbaka till toppen