Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter ska tryggas under undantagsförhållanden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 14.14
Pressmeddelande 225/2020

Antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassorna har ökat påtagligt på grund av permitteringar och uppsägningar under coronavirusepidemin. Syftet med regeringspropositionen är att trygga arbetslöshetskassornas verksamhet och lindra de ekonomiska konsekvenserna av de ökade förmånsutgifterna för kassorna.

Flera arbetslöshetskassors ekonomi belastas 2020 inte enbart av det ökade antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning utan också av de förmåns- och förvaltningsutgifter som kassorna själva har ansvar för. Genom de föreslagna lagändringarna verkställs fördelningsgrunderna för den tilläggsfinansiering som redan beviljats arbetslöshetskassorna.

Till lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner fogas de temporärt gällande bestämmelserna om grunderna för fördelning och verkställande av tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna.

Eftersom det föreslås att temporär tilläggsfinansiering ska delas ut redan under 2020, tryggas genom propositionen arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter och lindras verkningarna av de ökade kostnaderna på kassornas resultat för 2020. Detta kan lindra trycket på att höja medlemsavgifterna för 2021 och 2022.

Samtidigt ska det på lagnivå tas in noggrannare bestämmelser än för närvarande om utjämningsfondens minimibelopp och maximibelopp. Till lagen ska fogas de osedvanliga kraven på en plan för återställande av en sund finansiell ställning som enligt vedertagen praxis tillämpas vid fastställandet av medlemsavgiften.

Ändringarna hänför sig till det anslag på 20 miljoner euro för arbetslöshetskassornas ökade förvaltningskostnader som det beslutats om i den andra tilläggsbudgeten för 2020 och till det förslagsanslag på 40 miljoner euro som det beslutats om i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020, genom vilka ersätts den oförutsedda ökningen av finansieringsansvaret för den förtjänstdel som de arbetslöshetskassor som försäkrar löntagare själva ansvarar för. 

Ytterligare föreslår regeringen i den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 en separat statlig finansieringsandel till företagarkassan som motsvarar deltagandet i löntagarkassornas finansieringsansvar. För ändamålet anvisas 2,2 miljoner euro. 

Förslaget hänför sig till den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelserna om tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna gäller till och med den 31 december 2020.

Ytterligare information: 

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn  0295 163 288

Tillbaka till toppen