Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamista poikkeusoloissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.10.2020 14.14
Tiedote 225/2020

Lomautusten ja irtisanomisten vuoksi työttömyyskassoille osoitettujen ansiopäivärahahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian aikana. Hallituksen esityksen tavoitteena on turvata työttömyyskassojen toimintaa ja lieventää kasvaneiden etuusmenojen taloudellisia vaikutuksia kassoille.

Useiden työttömyyskassojen taloutta rasittaa vuonna 2020 ansiopäivärahahakemusten kasvaneen määrän lisäksi kassan omalla vastuulla oleva etuusmeno ja hallintokulu. Ehdotetuilla lakimuutoksilla toteutettaisiin työttömyyskassoille jo myönnetyn lisärahoituksen jakoperusteet.

Työttömyyskassalakiin ja lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta lisättäisiin väliaikaisesti voimassa olevat säännökset työttömyyskassoille suunnatun lisärahoituksen jakamisen perusteista ja toimeenpanosta.

Koska väliaikaista lisärahoitusta esitetään jaettavaksi jo vuoden 2020 aikana, esityksellä turvataan työttömyyskassojen taloudellisia toimintamahdollisuuksia ja lievennetään kasvaneiden kustannusten vaikutusta kassojen vuoden 2020 tulokseen. Tämä puolestaan voi lieventää jäsenmaksuihin kohdistuvaa korotuspainetta vuosille 2021 ja 2022.

Samalla lain tasolle nostettaisiin nykyistä tarkemmat säännökset tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärästä. Lakiin lisättäisiin myös jäsenmaksun vahvistamisessa vakiintuneesti sovellettavat poikkeukselliset tervehdyttämissuunnitelmaa koskevat edellytykset.

Muutokset liittyvät vuoden 2020 II lisätalousarviossa päätettyyn, työttömyyskassojen kasvaneisiin hallintokuluihin kohdennettavaan 20 miljoonan euron määrärahaan ja vuoden 2020 IV lisätalousarviossa päätettyyn 40 miljoonan euron arviomäärärahaan, jolla korvataan ennakoimatonta kasvua palkansaajia vakuuttavien työttömyyskassojen omalla vastuulla olevassa ansio-osan rahoitusvastuussa. 

Lisäksi hallitus esittää vuoden 2020 VII lisätalousarviossa erillistä palkansaajakassojen rahoitusvastuuseen osallistumista vastaavaa rahoitusosuutta yrittäjäkassalle. Tarkoitukseen varattaisiin 2,2 miljoonaa euroa. 

Esitys liittyy vuoden 2020 VII lisätalousarvioesitykseen. 

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian. Työttömyyskassoille suunnattua lisärahoitusta koskevat säännökset olisivat voimassa 31.12.2020 asti.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p.  0295 163 288

Sivun alkuun