Hoppa till innehåll
Media

Nu kan välfärdsområdena söka undantagstillstånd för jour- och förlossningsverksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2022 14.29
Pressmeddelande

Sommaren 2022 godkände riksdagen en övergångsbestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger välfärdsområdena möjligheten att redan år 2022 söka undantagstillstånd för jourenheter och förlossningsverksamhet till år 2023. Nu har motsvarande ändringar gjorts även i jourförordningen.

Undantagstillståndet kan endast sökas av välfärdsområdena. Kommunerna och samkommunerna kan inte söka undantagstillstånd för år 2023. I Nyland ansvarar HUS-sammanslutningen för organiseringen av den verksamhet som tillstånden gäller. 

Under övergångsperioden bör verksamheten ingå i organiseringsavtalet 

Enligt förordningen är förutsättningen för beviljande av tillståndet att varje välfärdsområde som hör till samarbetsområdet förordar att jourenheten bildas eller fortsätter drivas eller att det vid ett visst sjukhus ordnas förlossningsverksamhet.    

Under övergångsperioden behövs det inget separat förordande av de andra välfärdsområdena, om det har överenskommits om verksamheten i organiseringsavtalet om specialiserad sjukvård och om tillståndet söks innan samarbetsavtalet ingås. Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård tillämpas till dess att välfärdsområdena har ingått samarbetsavtalet, men inte längre än till utgången av år 2025. Efter detta krävs det förordande för alla ansökningar.  

Förutsättningarna i fråga om verksamheten och ordnandet ändras inte

Genom förordningen ändras inte de förutsättningar som gäller verksamheten vid jourenheter eller ordnandet av förlossningsverksamhet. 

Ministeriet kan bevilja tillstånd för jour dygnet runt, om tjänsternas tillgänglighet och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter det och om de tjänster som befolkningen behöver inte kan tryggas i tillräcklig grad med de prehospitala akutsjukvårdstjänster som finns.  Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. 

För ordande av förlossningsverksamhet har det beviljats undantagstillstånd när antalet förlossningar varit under 1000 i året.  Grunden för beviljandet av tillstånden har varit avstånden eller säkrandet av en tillräcklig jourberedskap. 

För närvarande finns det tio gällande undantagstillstånd av social- och hälsovårdsministeriet för ordnande av samjour, och fem för ordnande av förlossningsverksamhet. Största delen av ändringarna gäller till den 31 december 2022. De tillstånd som inte upphör att gälla år 2022 överförs till välfärdsområdet direkt med stöd av lagen, och verksamheten kan fortsätta enligt tillståndet.  

Ytterligare information:

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd
Merituuli Mähkä, regeringsråd
[email protected]

Tillbaka till toppen