Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueet voivat nyt hakea poikkeuslupia päivystysten ja synnytysten järjestämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2022 14.29
Tiedote

Eduskunta hyväksyi kesällä 2022 terveydenhuoltolakiin siirtymäsäännöksen, jonka nojalla hyvinvointialueet voivat hakea jo vuonna 2022 poikkeuslupia päivystysyksiköiden ylläpitoon ja synnytysten järjestämiseen vuonna 2023. Päivystysasetukseen on nyt tehty vastaavat muutokset. 

Poikkeusluvan hakijan tulee olla hyvinvointialue. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea enää poikkeuslupia ensi vuodelle. HUS-yhtymä on Uudellamaalla järjestämisvastuussa lupien mukaisesta toiminnasta. 

Siirtymäaikana toiminnasta tulee olla sovittu järjestämissopimuksessa 

Asetuksen mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että kukin kyseiseen yhteistyöalueeseen kuuluva hyvinvointialue puoltaa päivystysyksikön perustamista tai ylläpitoa taikka synnytysten järjestämistä tietyssä sairaalassa.  

Siirtymäaikana erillistä muiden hyvinvointialueiden puoltoa ei tarvita, jos toiminnasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja lupaa haetaan ennen kuin yhteistyösopimus on tehty. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta sovelletaan siihen asti, kunnes hyvinvointialueet ovat solmineet yhteistyösopimuksen, viimeistään vuoden 2025 loppuun asti. Tämän jälkeen puollot tarvitaan kaikkiin hakemuksiin. 

Toiminnan ja järjestämisen edellytykset säilyvät ennallaan

Asetuksella ei muuteta päivystysyksiköiden toimintaan tai synnytysten järjestämiseen liittyviä edellytyksiä.

Ministeriö voi myöntää luvan päivystysyksiköiden ympärivuorokautiseen toimintaan, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. 

Synnytystoiminnan järjestämiseen on myönnetty poikkeuslupia, kun sairaalassa on ollut alle 1000 synnytystä vuodessa. Luvat ovat perustuneet etäisyyksiin sekä siihen, että riittävä päivystysvalmius on kyetty varmistamaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiä poikkeuslupia yhteispäivystysten järjestämiseen on nyt voimassa kymmenen ja synnytysten järjestämiseen viisi. Suurin osa poikkeusluvista on voimassa 31.12.2022 saakka. Ne luvat, joiden voimassaolo ei pääty vuonna 2022, siirtyvät hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla ja toimintaa voi jatkaa luvan mukaisesti. 

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä
hallitusneuvos Merituuli Mähkä
[email protected]

Sivun alkuun