Hoppa till innehåll
Media

Nu kan kommunerna söka statsunderstöd för de kostnader för tryggande av hälsosäkerheten vid gränserna som gäller tiden 16.3.2020-1.7.2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 13.47
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar en ny ansökningsomgång för statsunderstöd för att ersätta de kostnader som uppstått 16.3.2020-1.7.2021 på grund av tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna under covid-19-epidemin. Utlysningen kompletterar det ursprungliga statsunderstöd som kunde sökas 11.11–9.12.2020 och på nytt 11.3–8.4.2021.

Statsunderstödet öppnas på nytt eftersom alla de som är berättigade till ersättning inte har ansökt om understöd. På grund av understödets karaktär är det motiverat att alla de som kan tänkas ansöka också har en faktisk möjlighet att söka understödet. Det understöd som utlyses nu gäller inte de kostnader för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena som uppstått efter den 2 juli 2021, utan för dem ordnas en separat ansökan vid en tidpunkt som meddelas senare. 

Regeringen har förbundit sig att ersätta alla de kostnader för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna som orsakats av coronapandemin. Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner, Ålands landskapsstyrelse och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) för deras kostnader för tryggandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena.

Ansökningstiden slutar den 26 november 2021 kl. 16.15.

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295 163 202, [email protected]
(Frågor som gäller verksamhet som genomförs med statsunderstöd) 
Krista Lyyra, specialsakkunnig, tfn 0295 163 587, [email protected]
(frågor som gäller verksamhet som genomförs med statsunderstöd)
Maaria Kuisma, jurist, tfn 02951 63538, [email protected]
(frågor om statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen