Frågor och svar om den tobakslagen

Finlands tobakslag är i kraft från och med 15.8.2016.

Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste frågorna om de ändringar den nya tobakslagen medför.

Vanliga frågor

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163343