Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2016 15.16
Tiedote 243/2016

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 21. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2017.

Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa ja vakuutuslaissa säädetään, että vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja vakuutuskassat saavat useissa sijoitusluokissa sijoittaa ETA-alueen ulkopuolella olevaan muuhun OECD-jäsenvaltioon enintään 10 prosenttia katevaroista. Tätä ei sijoitusmarkkinoiden ja talouden kansainvälistymisen myötä voida enää pitää tarpeellisena tai perusteltuna rajoituksena. Esityksen mukaan sijoituksia voitaisiin tehdä yhtenäisin ehdoin ETA- ja OECD-valtioihin. Muutoin sääntely olisi tarkoitus sopeuttaa OECD:n kanssa tehdyn sopimuksen ja pääoman liikettä koskevan koodin velvoitteisiin.

Esityksen myötä Suomella ei arvioida olevan tarvetta lisätä vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavia eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevia varaumia ja selityksiä OECD:n pääoman liikettä koskevaan koodiin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 0295 163594, [email protected]

Sivun alkuun