Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Matalan kynnyksen palveluilla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.12.2016 10.52
Tiedote 237/2016

Helposti saavutettavat matalan kynnyksen palvelut voivat ehkäistä lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ja katkaista väkivallan kierteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelujen on oltava tarjolla erotuksetta kaikille, niiden on oltava maksuttomia, toimittava ympäri vuorokauden ja niitä pitää saada nimettömänä. Uusi ympärivuorokautinen puhelinpalvelu Nollalinja lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville avattiin 19. joulukuuta.

Nollalinja on auttava puhelin, johon voi soittaa anonyymisti: omaa nimeään ei tarvitse kertoa eikä puheluun vastaava päivystäjä näe soittajan numeroa. Puhelu ei näy myöskään puhelinlaskun erittelyssä. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005.

Matalan kynnyksen palveluihin kuuluu olennaisena osana myös palvelun luottamuksellisuus. Nollalinjalla puheluihin vastaavat koulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilla on kokemusta väkivaltaa kohdanneiden ihmisten tukemisesta ja auttamisesta. Heillä on myös vaitiolovelvollisuus.

”Nollalinjalla tunnistetaan naisiin kohdistuva väkivalta erityisenä väkivallan muotona. Avun tarjoamista ja saamista ei ole kuitenkaan ole rajattu soittajan sukupuolen mukaan vaan Nollalinjalle voivat soittaa myös miehet, jotka kokevat lähisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan alla”, muistuttaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Nollalinjalla vastaavat ammattilaiset osaavat ohjata uhrin tarvittaessa eteenpäin myös muun avun piiriin, esimerkiksi turvakotiin. Turvakodit ovat myös lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettuja matalan kynnyksen palveluja. Ne ovat valtion rahoittamia ja asiakkaille ilmaisia. Hallitus on sopinut, että turvakotien rahoitus kasvaa 2 miljoonalla eurolla vuosittain vuosina 2017–2019. Valtion vuoden 2016 talousarviossa palvelujen tuottamiseen oli osoitettu 11,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 summa on 17,3 miljoonaa euroa.
 
Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Tämä ns. Istanbulin sopimus edellyttää konkreettisia toimia ongelmien ehkäisemiseksi. Nollalinjan lisäksi alkaa vuoden alusta lukien toimia myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta, jota sopimus edellyttää. Toimikunnan tehtävänä on sovittaa yhteen työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Tarkoitus on, että väkivalta otettaisiin nykyistä helpommin puheeksi ja että siihen päästäisiin siten puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja

lakimies Laura Terho, p. 02951 63550, [email protected]

• Nollalinja
• Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen
 

Sivun alkuun