Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagpaketet ”Sote100” på remiss 1.2–26.2.2021

Social- och hälsovårdsministeriet
1.2.2021 14.01
Nyhet

Lagpaketet som sändes på remiss gäller propositionen om social- och hälsovårdsreformen som regeringen lämnade till riksdagen den 8 december 2020 och om preciseringar och uppdateringar av de lagar som har ett centralt samband med den. I allt som allt 109 lagar har det varit nödvändigt att lägga till informativa hänvisningar till regeringens proposition och att delvis upphäva överlappande bestämmelser om substanslagar, såsom bestämmelser om tillsyn, samarbete och allmänt organiseringsansvar.

Statsminister Marins regering lämnade den 8 december 2020 en proposition till riksdagen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. I reformarbetet ingår också ett omfattande lagberedningsarbete med arbetsnamnet ”Sote100”, där man granskat drygt hundra lagar.

Genom det utkast till regeringsproposition som begäran om utlåtande gäller föreslås tekniska ändringar som följer av lagstiftningen om reformen. Dessutom görs en innehållslig komplettering av informationsledningen i anknytning till särlösningen för Nyland. Genom dessa ändringar uppdateras lagstiftningen så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret. 

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition. Utlåtandena är offentliga. Utlåtanden kan lämnas fram till den 26 februari 2021 kl. 16.00. 

Länk till utlåtandetjänsten

Skriftliga utlåtanden kan också skickas i elektronisk form till adressen [email protected] Nämn diarienummer VN/20323/2020 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Huttunen Maria, SHM, fö[email protected], tel +358 295 163 717

Tillbaka till toppen