Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Anvisning till kommunerna om ordnande av servicen för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet
15.2.2018 12.17
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar till kommunerna om de skyldigheter som gäller närstående- och familjevård. I kommuninfot informerar ministeriet kommunerna om den uppfölj-ning av genomförandet av lagen om stöd för närståendevård och familjevårdslagen som görs under året.

Syftet med omarbetningen av kvalitetsrekommendationen var att säkerställa ett hälsosamt och livskraftigt åldrande samt högklassiga och effektiva tjänster för de äldre personer som behöver dem. Kvalitetsrekommendationen stöder de aktörer som ordnar social- och hälsovård i reformar-betet med tjänsterna för äldre och beredskapen inför förändringarna av befolkningens åldersstruk-tur och verksamhetsmiljön. Med kvalitetsrekommendationen stöds och konkretiseras dessutom genomförandet av äldreomsorgslagen (980/2012).

Kvalitetsrekommendationen indelas i fem olika delområden. Dessa har till syfte att stödja upp-byggnaden av ett socialt och ekonomiskt hållbart servicesystem för äldre. Varje delområde inne-håller särskilda rekommendationer.

Läs hela Kommuninfo 2/2018:

Ytterligare information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549
 

Tillbaka till toppen