Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Kommunerna måste följa begränsningar av utläggningar och investeringar inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2016 10.56 | Publicerad på svenska 13.10.2016 kl. 15.19
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att kommunerna och samkommunerna måste följa en temporär lag som begränsar omfattande och långfristiga avtal samt stora investeringar inom social- och hälsovården. Lagen gäller till och med den 31 december 2019.

Syftet med lagen är att säkerställa att social- och hälsovårdsreformen framskrider i enlighet med regeringens mål. De framtida landskapen bör kunna ordna jämlik service och ett ändamålsenligt servicenätverk så kostnadseffektivt som möjligt.  Detta är inte möjligt om ett landskap under lång tid är bundet till åtaganden eller byggnadsprojekt enligt ett avtal som en kommun tidigare har ingått.

I lagen föreskrivs det bland annat om avtal som ingås med privata tjänsteproducenter och om hyresavtal för byggnader. I dessa avtal ska det ingå ett uppsägningsvillkor.

Dessutom tillämpas lagen på investeringar i byggnader för social- och hälsovården som kommuner och samkommuner gör. En kommun eller samkommun får ansöka om dispens hos social- och hälsovårdsministeriet för byggnadsinvesteringar som överstiger fem miljoner euro. Avsikten med dispensförfarandet är inte att bindande förutse hur det kommer att föreskrivas om egendomsarrangemangen i den kommande lagstiftningen eller hur det framtida landskapets servicenätverk och nätverk av verksamhetsställen kommer att se ut efter att reformen har trätt i kraft den 1 januari 2019.

Social- och hälsovårdsministeriet ber regionförvaltningsverken att inom sitt verksamhetsområde följa kommunernas och samkommunernas verksamhet samt övervaka att avtal som ingås med privata tjänsteproducenter, avtal om hyresrätt eller annan nyttjanderätt till byggnader och lokaler samt investeringar som gäller byggnader följer bestämmelserna i lagen.

Läs Kommuninfon: Bestämmelser om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Ytterligare information

Päivi Salo, regeringsråd, tfn 0295 163 113, [email protected]

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 285, [email protected]

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 545, [email protected]

Tillbaka till toppen