Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Kuntien on noudatettava sote-ulkoistamisten ja investointien rajoituksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.10.2016 10.56
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että kuntien ja kuntayhtymien on noudatettava väliaikaista lakia, jolla rajoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laajoja ja pitkäaikaisia sopimuksia sekä suuria investointeja. Laki on voimassa 31.12.2019 saakka.

Tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteneminen hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Tulevien maakuntien on voitava järjestää yhdenvertaiset palvelut ja tarkoituksenmukainen palveluverkko mahdollisimman kustannusvaikuttavasti.  Tämä ei ole mahdollista, jos maakunta sidotaan pitkäksi aikaa kunnan aiemmin tekemän sopimuksen velvoitteisiin tai rakennushankkeisiin.

Laissa säädetään muun muassa yksityisen palvelujen tuottajan kanssa tehtävistä sopimuksista sekä toimitilojen vuokrasopimuksista. Näihin sopimuksiin on sisällytettävä irtisanomisehto.

Lisäksi lakia sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien tekemiin investointeihin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin. Yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointeihin kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Lupamenettelyllä ei sitovasti ennakoida sitä, miten tulevassa lainsäädännössä säädellään omaisjärjestelyistä tai millainen on tulevan maakunnan palvelu- ja toimipisteverkko uudistuksen voimaantultua 1.1.2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että aluehallintovirastot seuraavat toimialueellaan kuntien ja kuntayhtymien toimintaa sekä valvovat, että yksityisten palvelun tuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa, rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai käyttöoikeussopimuksissa sekä rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa noudatetaan lain mukaisia säädöksiä.

Lue koko Kuntainfo: Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaista rajoittamista koskevat säännökset sosiaali- ja terveydenhuollossa (liite)

Lisätietoja

Hallitusneuvos Päivi Salo, p. 02951 63113, [email protected]

Erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 02951 63285, [email protected]

Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, p.02951 63545, [email protected]

Kuntainfo alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun