Hoppa till innehåll
Media

Konsekvenserna av inrättandet av välfärdsområdena för miljö- och hälsoskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 15.59
Nyhet

I och med social‐ och hälsovårdsreformen övergår ansvaret för social‐ och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena och Helsingfors stad i början av år 2023. Lagen om välfärdsområden trädde i kraft den 1 juli 2021.


Uppgifterna inom miljö- och hälsoskydd ska fortsättningsvis ingå i kommunernas ansvarsområde, det sker inga ändringar i alternativen för hur kommunerna kan organisera sin samverkan. De tillsynsenheter som finns i anslutning till samkommunen för social- och hälsovård ska däremot omorganiseras före den 1 januari 2023, förutsatt att kommunerna i området inte avtalar om att uppgifterna ska skötas av välfärdsområdet. Uppgifterna inom miljö- och hälsoskydd kan förflyttas till välfärdsområdet om alla kommuner som ingår i välfärdsområdet fattar ett gemensamt beslut i frågan. Lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet gäller fortfarande, och tillsynsenheterna måste uppfylla kraven i den lagen oberoende av hur verksamheten organiseras. 

I social- och hälsovårdsministeriets, jord- och skogsbruksministeriets och Finlands Kommunförbunds brev till kommunerna och kontrollenheterna inom miljö- och hälsoskyddet finns en beskrivning av hur inrättandet av välfärdsområdena kommer att påverka ordnandet av miljö- och hälsoskyddet i olika situationer. I brevet finns bifogat Kommunförbundets anvisning om samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet. Med miljö- och hälsoskyddsuppgifter avses hälsoskydd, tobakskontroll, veterinärvård och livsmedelstillsyn.

Ytterligare information: 

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63282, [email protected]
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050524 5761, [email protected]
Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, Finlands Kommunförbund rf, tfn 09771 2139, [email protected]
 

Tillbaka till toppen