Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 9.05
Nyhet

I kommuninfot uppdaterar social- och hälsovårdsministeriet de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Även underhållsbidragen stiger med 8,33 procent.

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 186,97 euro per kalendermånad från och med 1.1.2023. Stöden stiger med 8,33 procent.

I enskilda ärenden som gäller underhållsbidrag kan mer information fås av barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde. Underhållsstödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Tillbaka till toppen